Ważna informacja – Zameldowanie w Internacie

Szanowni Rodzice.

Uczniowie mieszkający w internacie Zespołu Szkół muszą być obowiązkowo zameldowani na pobyt czasowy. W związku z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania osobom pobierającym świadczenia rodzinne przysługuje dodatek.

Prosimy Rodziców wychowanków internatu, którzy potrzebują takiego zaświadczenia o wypełnienie wniosku o wydanie “zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy w Internacie Zespołu Szkół w Tymbarku”.

Wniosek do pobrania dostępny jest tutaj.

W przypadku uczniów niepełnoletnich i pełnoletnich wniosek zawsze podpisują Rodzice.

Skip to content