III Ogólnopolski Wielobój Strzelecki pamięci Gen. Kwiatkowskiego

15 września 2018 roku odbył się III Ogólnopolski Wielobój Strzelecki poświęcony pamięci gen. Bronisława Kwiatkowskiego. Organizatorem zawodów był Związek Polskich Spadochroniarzy II Oddział Kraków. 

Nasza szkolna reprezentacja: Elżbieta Sołtys, Dawid Milaniak i Adrian Drabik zajęła IV miejsce. Opiekę nad młodzieżą sprawował ppłk Dariusz Gizicki. 

Skip to content