Razem przeciw uzależnieniom – Limanowski Głos profilaktyki

Dnia 29 maja 2018 roku w naszej szkole odbyła się kolejna edycja Limanowskiego Głosu Profilaktyki. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie, nauczyciele, rodzice, osoby reprezentujący instytucje oraz przedstawiciele Powiatu Limanowskiego m.in. Starosta Limanowski Jan Puchała, Wicestarosta Limanowski Mieczysław Uryga oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Franciszek Dziedzina. Wydarzenie to objęte było honorowym patronatem Starosty Limanowskiego Jana Puchały.

O godzinie 9.00 Dyrektor ZS w Tymbarku Jolanta Dunikowska-Wszołek zainaugurowała spotkanie trzeciej edycji „Limanowskiego Głosu Profilaktyki”. Po powitaniu gości i zaproszeniu do wspólnego udziału w prelekcjach, głos zabrał Starosta Limanowski Jan Puchała.

Podczas tegorocznego spotkania odbyła się prelekcja pt.: „Nowe narkotyki – skutki zażywania i zagrożenia” – wykład o nowych narkotykach, skutkach ich zażywania oraz zagrożeniach z tym związanych, o których mówił asp. sztab. Robert Bretner z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Następnie o sposobach rozpoznawania i udzielania pomocy w różnych sytuacjach opowiedział przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej. Wykłady zamknęła debata pn.: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ- ratujemy i uczymy ratować”, podczas której zaproszeni goście – specjaliści odpowiadali na pytania uczniów z zakresu szeroko pojmowanego bezpieczeństwa. Debatę prowadziła st. sierż. Iwona Pawlik Asystent Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Limanowej.

Kolejnym punktem spotkania był pokaz tańca nowoczesnego przygotowany przez młodzież szkolną oraz pokaz technik interwencyjnych klas mundurowych, wojskowych, policyjnych i jednostki tymbarskiego Strzelca. Po części artystycznej uczestnicy przeszli na parking przed internatem, gdzie młodzież odwiedziła stoiska profilaktyczne:
Komendy Powiatowej Policji w Limanowej – na stoisku odbywał się pokaz tresury psa służbowego,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej, gdzie strażacy zaprezentowali pokaz gaszenia pożarów cieczy, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku zaprezentowali sprzęt hydrauliczny do cięcia wraków samochodów podczas wypadków drogowych,
Auto Moto Klubu w Limanowej, na którym członkowie Auto Moto Klubu Limanowa zaprezentowali atrakcje m.in. symulator dachowania,
Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Limanowej gdzie można było wykonać badanie poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz przejść tor przeszkód z alkogoglami lub narkogoglami,
Jednostki Tymbarskiego Strzelca OSW- na stoisku odbył się pokaz broni oraz wyposażenia żołnierza Wojska Polskiego.

Podsumowaniem akcji był happening społeczności „Profilaktyka, a Ty”, a po nim „Zryw Wolnych Serc” czyli apel realizowany w tym samym czasie i formie na terenie całego kraju, polegający położeniu prawej dłoni na sercu i wybijaniu przez 60 sekund jego rytmu. Około godziny 12.00 komendant posterunku policji w Tymbarku kom. Dariusz Biedroń odczytał odezwę społeczności „Profilaktyka, a Ty”, a następnie wszyscy uczestnicy wykonali gest zjednoczenia się we wspólnym działaniu z całą Polską – symbol promowania życia wolnego od uzależnień.

Dla wszystkich uczestników happeningu organizatorzy przygotowali poczęstunek: soczki ,,Tymbark” oraz wojskową grochówkę.

Tegoroczny ,,Limanowski Głos Profilaktyki”, realizowany był w ramach projektu Komendy Głównej Policji, „Profilaktyka a Ty”, kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” w ramach projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” oraz kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie Bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”. Wydarzenie to objęte było honorowym patronatem Starosty Limanowskiego Jana Puchały.

Organizatorzy: Powiat Limanowski, Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Limanowej, Gmina Tymbark, Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku, Komenda Powiatowa Policji w Limanowej, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej oraz Jednostka Strzelecka Tymbark ZS „Strzelec”.

Partnerzy: Zespół Szkół nr 1 w Limanowej, Auto Moto Klub Limanowa, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, Zakład soków Tymbark, Ochotnicza Straż Pożarna z Tymbarku.

Zapraszamy do galerii zdjęć na Facebooku.

Wykorzystano materiały ze strony Powiatu Limanowskiego. 

Skip to content