Pożegnanie absolwentów 2018

Dnia 26 kwietnia 2018 roku Absolwenci klas wojskowych i policyjnych Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku żegnali szkolne mury. Tradycyjnie już, spotkanie na sali gimnastycznej, poprzedzone było uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym w Tymbarku. Mszę odprawił ksiądz katecheta Michał Łukasik.
Na uroczystości pożegnania Absolwentów obecni byli:
Pan mjr Krzysztof Cabała – reprezentujący Wojskową Komendę Uzupełnień w Nowym Sączu
Pan podinsp. Krzysztof Chochliński – Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej,
Pan asp. sztab. Andrzej Młynarczyk – Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Tymbarku,
Pan Artur Krzak – Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Limanowej,
Pan dr Krzysztof Sułkowski – pracownik naukowy Instytutu Techniki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu
Pan Robert Nowak – Komendant Jednostki „Strzelec” w Tymbarku,
Pani Jadwiga Duda- Przewodnicząca Prezydium Rady Rodziców.
Pani Dyrektor Jolanta Dunikowska – Wszołek w swoim wystąpieniu podziękowała wszystkim, którzy przez trzy lata nauki wspierali obecnych Absolwentów w ich edukacyjnej drodze i rozwoju. Maturzystom życzyła powodzenia i spełnienia życiowych planów. Również zaproszenie Goście, przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą, w swoich wystąpieniach składali Absolwentom życzenia wszelkiego powodzenia.
Tradycyjnie uczniowie, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców oraz listy gratulacyjne. Były to: Aneta Pawlikowska, Katarzyna Smoleń, Justyna Sral i Klaudia Stanaszek.
Nagrodzono również uczniów szczególnie wyróżniających się w pracy na rzecz szkoły, zaangażowanie społeczne oraz za udział w akcjach charytatywnych, stypendystów, laureatów konkursów przedmiotowych oraz artystycznych. W gronie wyróżnionych uczniów znaleźli się również nasi najlepsi sportowcy, godnie reprezentujący szkołę na licznych zawodach i turniejach. Pożegnanie maturzystów było również okazją, aby najlepszym z nich wręczyć Certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia z przedmiotów bezpieczeństwo publiczne. Certyfikat z oceną celującą otrzymali: Justyna Sral, Justyna Rusin, Paweł Mamala i Oskar Świątecki. Należy podkreślić, że dokument ten zapewnia dodatkowe punkty podczas naboru do służby w Policji.
Komendant Jednostki Strzeleckiej 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone w Tymbarku, wyróżnił uczniów, którzy aktywnie działali na rzecz jednostki – Anetę Pawlikowską, Pawła Mamalę i Kacpra Gromalę. Brali oni aktywny udział w akcjach o charakterze patriotycznym i edukacyjnym, a poprzez swoją nienaganną postawę stanowili wzór do naśladowania dla młodszych kolegów.
Maturzyści swoją wdzięczność wyrazili kwiatami oraz słowami piosenki. Uczniowie klas drugich i pierwszych pożegnali absolwentów podczas uroczystej akademii, a jako prezent wręczyli im zdjęcie, na którym uwiecznieni zostali wszyscy uczniowie klas maturalnych.
Po spotkaniu z całą społecznością szkolną uczniowie klas maturalnych uczestniczyli w pożegnalnej, ostatniej już lekcji wychowawczej.
Absolwentom życzymy powodzenia na maturze i aby ich dorosłe życie było szczęśliwe, twórcze i wartościowe.

Skip to content