Obóz klas wojskowych – Nowiny 2018

W dniach od 7 do 11 maja 2018 roku uczniowie klas wojskowych uczestniczyli w terenowym obozie szkoleniowym u podnóża góry Mogielica w Beskidzie Wyspowym. Zajęcia prowadzone były przez instruktorów z jednostki patronackiej klas wojskowych liceum ogólnokształcącego – 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie.
Uczniowie klas pierwszych brali udział w zajęciach linowych, obejmujących poznawanie węzłów, uprzęży wspinaczkowej, zasad bezpieczeństwa, technik linowych – przejść tzw. Pałkiewiczem oraz mostem linowym. Inne zajęcia to taktyka w rejonie lesisto – górzystym, łączność, szkolenie chemiczne czyli ochrona przed bronią masowego rażenia, inżynieryjno – saperskie obejmujące ustawianie i wykrywanie min, terenoznawstwo czyli poruszanie się po terenie z busolą.
Uczniowie klas drugich uczestniczyli w praktycznym egzaminie kończącym przedmiot przysposobienie wojskowe. Egzamin zawierał następujące działy: strzelanie i rzut grantem, łączność i szkolenie chemiczne w zakresie znajomości i posługiwania się sprzętem specjalistycznym, terenoznawstwo w zakresie posługiwania się mapą, kompasem oraz orientacja w lesie, szkolenie saperskie, taktyka z uwzględnieniem znajomości zachowania się na polu walki i praktyczne jej zastosowanie, wspinaczka i zajęcia linowe. Dodatkowo uczniów klas drugich czeka egzamin z pływania oraz praca pisemna, która ma być sprawdzianem nabycia wiedzy teoretycznej z przedmiotu przysposobienie wojskowe.
Uczniowie klas pierwszych i drugich uczestniczyli ponadto w zajęciach ze sztuk walki. Został również przeprowadzony bieg na orientację, w trakcie którego uczniowie musieli wykazać się wiedzą z następujących działów: taktyka, szkolenie chemiczne, saperskie i łączność oraz strzelanie drużynowe.
Zajęcia rozpoczynały się każdego dnia o godzinie 6.00, a kończyły po zmierzchu. Każdy dzień szkolenia był bardzo intensywny, wymagał od uczniów zaangażowania i sprawności fizycznej.
Instruktorzy wysoko ocenili wiadomości i umiejętności uczniów z zakresu przedmiotu przysposobienie wojskowe. Cały proces edukacji proobronnej bardzo dobrze przygotowuje uczniów do podejmowania studiów i pracy w służbach mundurowych.
Szczególne podziękowania należą się Dowódcy 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie oraz instruktorom prowadzącym zajęcia z młodzieżą. Ich pełne ofiarności zaangażowanie przyczyniło się do poszerzenia wiedzy i umiejętności uczniów. Kadrę obozu stanowili nauczyciele Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć na szkolnym profilu na Facebooku. 

Skip to content