Ślubowanie w rocznicę Odzyskania Niepodległości

Dnia 15 listopada 2017 roku społeczność szkolna Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku uroczyście świętowała 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Tej ważnej rocznicy towarzyszyło ślubowanie uczniów klas pierwszych.
Zaproszenie do udziału w uroczystości przyjęli:
Starosta Powiatu Limanowskiego – Pan Jan Puchała
Pan płk Jarosław Kowalski – Dowódca 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie
Pan płk Przemysław Juszczak – z Plutonu Specjalnego Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu
Pan kpt. Grzegorz Foszczyński – z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Sączu
Państwo starsi sierżanci Iwona Pawlik i Dariusz Ciba – z Powiatowej Komendy Policji w Limanowej
Pan Mieczysław Sukiennik – Viceprezes Stowarzyszenia Miłośników i Kolekcjonerów Militariów „Oręż” z Limanowej
Pan Robert Nowak – Komendant Jednostki Strzeleckiej 2007 OSW Strzelec im. kpt. Tadeusza Paolone w Tymbarku
Pan Grzegorz Dziadoń – Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej.
Obecni byli również Rodzice uczniów klas pierwszych.
Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów Święta Niepodległości były słowa: „Wolność kocham i rozumiem. Wolności oddać nie umiem…”
Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości była również okazją do złożenia ślubowania przez uczniów klas pierwszych. Złożyli oni przyrzeczenie na sztandar szkoły, zobowiązując się do zachowania godnej postawy ucznia, pracy na rzecz własnego rozwoju i dla dobra szkoły.

W trakcie uroczystości nastąpiło również przekazanie sztandaru.
Uroczystą akademię przygotowały Panie Justyna Bartusiak, Jolanta Kuciel i Anna Rosiek wraz z uczniami. Młodzi artyści zaprezentowali wiersze i pieśni o tematyce patriotycznej. Towarzyszyły im również prezentacje multimedialne ukazujące drogę Polski do niepodległości oraz zdjęcia z udziału naszych uczniów w środowiskowych uroczystościach patriotycznych.

Skip to content