Ubezpieczenie uczniów – Ważne!

Szanowni Rodzice

Dyrektor Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku informuje, iż w roku szkolnym 2017 – 2018 uczniowie podlegają Ubezpieczeniu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Ubezpieczycielem jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU).

Wysokość składki wynosi  25,93 zł. Termin płatności do 30 września 2017 roku.

Rodzice uczniów niepełnoletnich do dnia 15 września 2017 roku powinni złożyć podpisaną Deklarację Przystąpienia do Ubezpieczenia NNW. Formularze uczniowie otrzymają od swoich Wychowawców.

Uczniowie pełnoletni podpisują się na liście przystąpienia do ubezpieczenia. 

Rodziców prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dzieci, Młodzieży i Personelu na stronie internetowej PZU.

Skip to content