Narodowy program rozwoju czytelnictwa

Ruszamy z projektem „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Nasz wniosek został przyjęty i otrzymaliśmy 15 tysięcy złotych na doposażenie szkolnej biblioteki. W ramach projektu realizować będziemy różnego rodzaju przedsięwzięcia, o których będziemy Was informować na bieżąco. A już dzisiaj zapraszamy uczniów, nauczycieli i rodziców do zgłaszania swoich propozycji – książek, które zakupione zostaną do szkolnej biblioteki.

Wasze propozycje po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski i Bibliotekę Publiczną w Tymbarku zostaną zakupione. 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim, na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.

Program składa się z 3 priorytetów. Nasza szkoła będzie realizować priorytet 3.

Priorytet 3 – Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

W ramach projektu każda klasa będzie musiała zrealizować jeden projekt czytelniczy do końca 2017 roku.

Skip to content