Pierwsza pomoc przedmedyczna – zajęcia strzelca

Dnia 22 listopada w internacie Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku przeprowadzone zostały zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, w których wzięli udział członkowie organizacji proobronnej “Strzelec”. Ćwiczenia te przygotował i przeprowadził strzelec Mateusz Sulir, uczeń klasy I c. Mateusz jest druhem Ochotniczej Straży Pożarnej Łapsze Niżne, wielokrotnie uczestniczył w ćwiczeniach i zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, a w przyszłości planuje zrobić kurs ratownika medycznego.

Podczas zajęć omówione zostały następujące zagadnienia: łańcuch przeżycia, postępowanie z osobą nieprzytomną oddychającą – demonstracja pozycji bocznej bezpiecznej, postępowanie z osobą nieprzytomną nieoddychającą – wykonywanie RKO przy użyciu fantoma, opatrywanie ran, rodzaje krwotoków, postępowanie w przypadku zwichnięcia, złamania, zatrucia, zakrztuszenia, zawału, epilepsji i sposoby transportowania osoby poszkodowanej.

Zajęcia prowadzone były z wielką precyzją, dzięki czemu uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności.

Przygotowanie: sekcyjna Aneta Pawlikowska