Święto drzewa

Dnia 18.10.2016 r. uczniowie klasy 2A i 2C grupy policyjnej wzięli udział w spotkaniu z panem Piotrem Ociepką – inspektorem ochrony środowiska, pracownikiem Powiatowego Centrum Ekologicznego w Limanowej.
Motywem przewodnim zajęć była kolejna edycja ”Święta Drzewa”, obchodzonego co roku 10 października.
Spotkanie podzielone było na 2 części. W części pierwszej pan P.Ociepka przybliżył uczniom skład gatunkowy lasów w Polsce, funkcje lasów, przypomniał o różnych formach ochrony przyrody występujących na terenie powiatu limanowskiego, wspomniał o formach współpracy służb leśnych i policji oraz o głównych założeniach i celach programu edukacji ekologicznej Klubu Gaja, w tym “Święta Drzewa”.
Druga część zajęć odbyła się poza budynkiem szkoły. Uczniowie w praktyczny sposób poznawali najważniejsze gatunki drzew i krzewów rosnących w okolicy szkoły.Dowiedzieli się, jakie cechy charakterystyczne występują u poszczególnych gatunków drzew i na co zwrócić uwagę przy ich rozpoznawaniu.
Lekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży, która uważnie słuchała, zadawała pytania i chętnie uczestniczyła w części praktycznej zajęć.

Skip to content