Pogranicznicy u Tymbarskich strzelców

Funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu –Wydziału Zabezpieczenia Działań, przeprowadzili w Tymbarku  kolejne szkolenie młodzieży z organizacji proobronnej Strzelec. W zajęciach z  zasad postępowania w przypadku zagrożenia wybuchowego, rodzajów materiałów wybuchowych, rozpoznania,  oraz praktycznej ewakuacji uczestniczyła młodzież strzelecka będąca równocześnie uczniami klas mundurowych Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. Józefa Tischnera w Limanowej oraz innych szkół powiatu limanowskiego.

Realizacja szkoleń jest możliwa dzięki podpisanemu porozumieniu pomiędzy KaOSG a jednostką tymbarskiego Strzelca. Ze strony Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu współpracę koordynuje mjr SG Dariusz Żabiński.

Skip to content