Pożegnanie absolwentów

Dnia 28 kwietnia 2016 roku Absolwenci Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku żegnali szkolne mury. Tradycyjnie już, spotkanie na sali gimnastycznej, poprzedzone było uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym w Tymbarku.
Na uroczystości pożegnania Absolwentów obecni byli:
Ksiądz dziekan Edward Nylec – Proboszcz Parafii Tymbark,
Pan Jan Puchała – Starosta Powiatu Limanowskiego,
Pan insp. Dariusz Urbanik – Komendant Powiatowy Policji w Limanowej,
Pan podinsp. Krzysztof Raczek – Komendant Komisariatu Policji w Tymbarku,
Pan Czesław Kawalec – Radny Powiatu Limanowskiego,
Pan porucznik Jan Rosiek – przedstawiciel 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie,
Pan Robert Nowak – Komendant Jednostki „Strzelec” w Tymbarku,
Pani Małgorzata Kokoszka- Przewodnicząca Prezydium Rady Rodziców.

Tradycyjnie uczniowie, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców. Nagrodzono również uczniów szczególnie wyróżniających się w pracy na rzecz szkoły, zaangażowanie społeczne, działalność w Jednostce Strzelec OSW oraz za udział w akcjach charytatywnych, stypendystów, laureatów konkursów przedmiotowych oraz artystycznych. W gronie wyróżnionych uczniów znaleźli się również nasi najlepsi sportowcy, godnie reprezentujący szkołę na licznych zawodach i turniejach. Pożegnanie maturzystów było również okazją, aby najlepszym z nich wręczyć Certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia z przedmiotów bezpieczeństwo publiczne. Należy podkreślić, że dokument ten zapewnia dodatkowe punkty podczas naboru do służby w Policji.
W sposób szczególny wyróżnieni zostali Mistrzowie i Wicemistrzowie Polski w V Ogólnopolskim Turnieju Klas Mundurowych: Mateusz Jopek, Karol Mitręga oraz Wojciech Gembacz i Rafał Janeczek. Otrzymali oni listy gratulacyjne wręczone przez Pana insp. Dariusza Urbanika – Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej.
Maturzyści swoją wdzięczność wyrazili kwiatami oraz słowami piosenki. Uczniowie klas drugich i pierwszych pożegnali absolwentów podczas uroczystej akademii, a jako prezent wręczyli im zdjęcie, na którym uwiecznieni zostali wszyscy uczniowie klas maturalnych.
Po spotkaniu z całą społecznością szkolną uczniowie klas maturalnych uczestniczyli w pożegnalnej, ostatniej już lekcji wychowawczej.
Absolwentom życzymy powodzenia na maturze i aby ich dorosłe życie było szczęśliwe, twórcze i wartościowe.

Skip to content