Klasy policyjne ćwiczyły ze służbami mundurowymi

Działania w terenie, musztra, pomoc przedmedyczna, rozpoznawanie zagrożeń, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, techniki interwencji i samoobrony to niektóre elementy z obszernej tematyki szkolenia młodzieży klas policyjnych na obozie terenowym w Słopnicach Górnych.
Pierwszy dzień to budowa obozowiska a także poprawa kondycji uczestników poprzez wspólne wyjście na Mogielicę (1170m.n.p.m.). Kolejny dzień zarezerwowany był dla instruktorów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej i ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopnicach Dolnych. Młodzież miała możliwość uczestniczenia w szkoleniu prowadzenia akcji ratowniczych, rozwijania linii gaśniczych w terenie, udzielania pierwszej pomocy, działania z użyciem sprzętu ratowniczego oraz ochrony osobistej i dróg oddechowych. Kolejne dni przeznaczone były na zajęcia z Wojewódzką Komendą Policji w Krakowie i Komendą Powiatową Policji w Limanowej. Przez dwa dni funkcjonariusze odbyli mnóstwo zajęć z technik interwencji, środków przymusu bezpośredniego, zabezpieczenia miejsca zdarzenia, musztry, zasad użycia broni, elementów kryminalistyki i innych. We środę dodatkowo uczniowie odbyli całodzienne zajęcia z międzynarodowym instruktorem Centralnego Ośrodka Krav Magi w Kielcach Andrzejem Marczakiem. Na obozie nie zabrakło również czasu wolnego, gdzie była okazja do rozmowy z rówieśnikami, tradycyjnie odbyła się Majówka, było ognisko z pieczeniem kiełbasek, wspólne śpiewanie i wymiana doświadczeń. Kadrę obozu tworzyli: Józef Banach, Lucyna Śliwa, Beata Poręba, Bogumiła Sułkowska, Dorota Dunikowska, Krzysztof Przechrzta, Małgorzata Kulig. Teren pod obozowisko nieodpłatnie udostępnił Janusz Pach, nauczyciel klas policyjnych w Tymbarskim Zespole Szkół.

Skip to content