Konkurs lingwistyczny DUET

W dniu 03.02.2016r. 26 uczniów naszej szkoły wzięło udział w Międzyszkolnym Konkursie Lingwistycznym „Duet”, który organizowany jest przez Instytut Języków Obcych PWSZ w Nowym Sączu.
Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami równocześnie w zakresie dwóch języków obcych. Językiem podstawowym i obowiązkowym był język angielski. Jako drugi – 23 uczniów wybrało język niemiecki, a pozostałych trzech – język francuski.
Konkurs trwał 90 minut, uczniowie rozwiązywali zarówno zadania zamknięte jak i otwarte.
Wyniki I etapu podane będą do wiadomości zainteresowanych w poniedziałek 08.02.2016r.
Do drugiego etapu zostają zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 60% sumy punktów możliwych do zdobycia z języka angielskiego oraz 40% sumy punktów możliwych do zdobycia z drugiego języka obcego (język niemiecki ; język francuski)

Etap międzyszkolny, finałowy odbędzie się w Instytucie Języków Obcych PWSZ w Nowym Sączu:
– 30 marca 2016 – część pisemna
– 20 kwietnia 2016 – część ustna

Życzymy powodzenia i jak najlepszych wyników!

Skip to content