Święto KEN

Dnia 14 października Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku uroczyście obchodzi swoje święto.
W tym ważnym dla całej społeczności szkolnej dniu swoją obecnością zaszczycili nas znakomici Goście:
Dziekan Dekanatu Tymbarskiego – ksiądz Edward Nylec
Starosta Powiatu Limanowskiego – Pan Jan Puchała
Wicestarosta Powiatu Limanowskiego – Pan Mieczysław Uryga
Wójt Gminy Tymbark – Pan Paweł Ptaszek
Pan inspektor Tadeusz Stachak – reprezentujący Komendę Powiatową Policji w Limanowej
Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Limanowej – Pan Artur Krzak
Pan major Krzysztof Cabała – Zastępca Komendanta Wojskowej Komisji Uzupełnień w Nowym Sączu
Pan podporucznik Jan Rosiek – reprezentujący 16 batalion powietrznodesantowy w Krakowie
Pan inspektor Krzysztof Raczek – Komendant Komisariatu Policji w Zawadce
Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Małgorzata Kokoszka

Święto Szkoły stanowi doskonałą okazję do tego, aby wspomnieć twórców i działaczy Komisji Edukacji Narodowej, lecz również historię powstania i działalność naszej szkoły. Pani Dyrektor Jolanta Dunikowska – Wszołek w swoim wystąpieniu wymieniła również nowe wyzwania, które szkoła podejmuje. Są to: przystąpienie do I Forum Organizacji Proobronnych oraz realizacja projektów „Edukacji szkolnej przeciwko wykluczeniu prawnemu” i „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.
W tym wyjątkowym dla nas dniu nie zabrakło również życzeń. Pan Wicestarosta Limanowski Mieczysław Uryga złożył całej społeczności szkolnej wyrazy uznania za dotychczasową pracę i życzenia kolejnych sukcesów. Słowa życzeń i podziękowań pod adresem Nauczycieli i Uczniów skierowała również Pani Dyrektor Jolanta Dunikowska – Wszołek. Życzenia – słowami wierszy i piosenek złożyli również swoim Nauczycielom Uczniowie naszej szkoły.
Dzień Komisji Edukacji Narodowej to również okazja do wyróżnienia Nauczycieli, Uczniów i Pracowników Szkoły.
Nagrodę Starosty Powiatu Limanowskiego za wysokie wyniki w nauce otrzymali uczniowie: Ewa Bołoz, Marzena Konopka, Maciej Lipka i Patryk Biernat.
W Dniu Komisji Edukacji Narodowej – święta zarówno Nauczycieli, jak i Uczniów, życzymy wszystkim, aby swoim mottem uczynili słowa Jana Pawła II : „Wiedza… otwiera horyzonty… sprzyja duchowemu rozwojowi człowieka… a prawdziwie wielki ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć.”

Skip to content