I nagroda w Wojewódzkim Konkursie Recytatorski Ravensbruck

Ewa Bołoz uczennica klasy drugiej o profilu policyjnym zajęła I Miejsce w I Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „W kręgu poezji lagrowej więźniarek obozu KL Ravensbrück” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W tym samym konkursie Wyróżnienie zdobyła Sylwia Kostecka. Naszą szkołę reprezentowała również Magdalena Mroczek. 
Konkurs został zorganizowany z inicjatywy Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kłodnem, Pana Romana Ciesielczyka, a podstawę do ogłoszenia konkursu stanowiła Uchwała Senatu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia kwietnia miesiącem pamięci o ofiarach niemieckiego nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego KL Ravensbrück.
Patronat nad konkursem objęli dr Wanda Półtawska, Władysław Pazdan – Wójt Gminy Limanowa, Jan Puchała – Starosta Limanowski, Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty.
W pracach jury konkursu wzięli udział: Przewodniczący jury Pan Andrzej Róg – aktor teatru STU w Krakowie, Pani Ewa Ablewicz-Rzeczkowska – wydawca Informacyjnej Agencji Radiowej, dziennikarka Polskiego Radia, Pan Paweł Zastrzeżyński – reżyser filmowy oraz z ramienia gospodarzy Pani Ewa Tobiasz – nauczyciel języka polskiego ze Szkoły Podstawowej w Kłodnem.
Gościem honorowym konkursu była Pani Wanda Półtawska – była więźniarka obozu KL Ravensbrück i jedna z „królików”, na których dokonywano eksperymentalnych operacji medycznych.

W konkursie wzięło udział 50 recytatorów. Zaprezentowali oni wysoki poziom umiejętności głosowej interpretacji tekstu.
Nasze uczennice zaprezentowały następujące utwory:
Ewa Bołoz
proza: Wanda Półtawska „Stare rachunki”, fragment „Stygmaty”
wiersz: Zofia Pienkiewicz – Malanowska „Wielki Piątek 1944 – Dzień Likwidacji Jungenlagru”
Sylwia Kostecka
proza: Wanda Półtawska „Stare rachunki”, fragment
wiersz: Grażyna Chrostowska „List”
Magdalena Mroczek
proza: Wanda Półtawska „Stare rachunki”, fragment „Radio”
wiersz: Maria Zientara – Malewska „ Wspomnienia z Ravensbrücku”.

Naszym uczennicom serdecznie gratulujemy!!!