Święto 16 BPD w Krakowie

Dnia 12 marca 2015 roku delegacja naszej szkoły z Pocztem Sztandarowym uczestniczyła w Święcie 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie. W tym roku obchodzona jest 58 rocznica powstania tej jednostki.
Dla klas wojskowych w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku 16 bpd im. gen. Mariana Zdrzałki jest od 1999 roku jednostką patronacką.
Święto rozpoczęło się na placu apelowym jednostki mszą polową, celebrowaną przez ks. por. Łukasza Hubacza – kapelana 6 Brygady Powietrzno Desantowej. Następnie krótką przemowę wygłosili: obecny dowódca 16 bpd – ppłk Daniel Różański, jego zastępca – mjr Artur Wiatrowski oraz płk Adam Stręk – zastępca dowódcy 6 BPD. Wręczono również odznaczenia wojskowe, odczytano Apel Poległych i oddano salwę honorową dla uczczenia pamięci poległych żołnierzy. Podniosłą chwilą był także moment przekazania sztandaru przez Środowiskowy Klub Żołnierzy Frontowych 6 PDP WP dowódcy 16 bpd.

Kolejnym etapem uroczystości był występ mażoretek i Orkiestry Wojskowej Garnizonu Kraków oraz defilada pododdziałów 16 bpd.