Obchody Święta Żołnierzy Wyklętych

W dniach 1-2 marca br. na terenie powiatu limanowskiego odbywały się uroczyste obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w które włączyła się również Gmina Tymbark razem z Zespołem Szkół im. KEN w Tymbarku.
Pierwszy dzień uroczystości miał miejsce w Limanowej i rozpoczął się od przemarszu pocztów sztandarowych spod budynku Starostwa Powiatowego do Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej ‒ w asyście tymbarskiej Strażackiej Orkiestry Dętej Tymbarski Ton ‒ gdzie odbyła się uroczysta Msza Święta, pod przewodnictwem ks. Prałata dra Wiesława Piotrowskiego w intencji żołnierzy.
Po Mszy Świętej zgromadzeni w Bazylice wierni udali się na limanowski cmentarz, gdzie odczytano Apel Poległych w obecności pocztów sztandarowych: Związku Strzeleckiego „Strzelec” z Limanowej i Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW z Tymbarku, a także uczniów klas mundurowych ZS im. KEN w Tymbarku. Kolejnym punktem uroczystości były wystąpienia zaproszonych gości.
Wśród uczestników uroczystości znaleźli się: posłowie, księża, przedstawiciele władzy państwowej, wojewódzkiej, samorządowcy oraz mieszkańcy powiatu limanowskiego.
Drugi dzień uroczystości odbył się w Bibliotece Publicznej w Tymbarku. Gospodarz Gminy ‒ Wójt Paweł Ptaszek przywitał wszystkich przybyłych gości, wśród których znaleźli się Wiesław Janczyk ‒ Poseł na Sejm RP, Jan Puchała ‒ Starosta Limanowski, Mieczysław Uryga ‒ Wicestarosta Limanowski, Stefan Hutek, prezes Stowarzyszenia Kulturalnego Ziemia Limanowska, Dyrektor Zespołu Szkół im KEN Jolanta Dunikowska Wszołek, Księża z Parafii Tymbark: ks prałat Edward Nylec , Radni Gminy Tymbark z przewodniczącą Zofią Jeż na czele, nauczyciele i uczniowie szkół Gminy Tymbark oraz zaproszeni goście. Wszyscy, którzy zabrali głos, podkreślali jak wielką rolę odegrali żołnierze wyklęci w walce o niepodległość Polski i jak ważne jest kultywowanie pamięci o nich. Wójt przywitał także i zaprosił na mównicę dra Przemysława Wywiała wykładowcę Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, który wygłosił prelekcję na temat: Żołnierze Niezłomni w walce o niepodległość Polski.
Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród w turniejach strzeleckich, organizowanych w ra-mach obchodów w Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku dla Gimnazjów i Limanowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Limanowskiego.
Organizatorami dwudniowej uroczystości byli: Powiat Limanowski, Gmina Tymbark, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemia Limanowska, przy współudziale Związku Strzeleckiego „Strzelec” z Limanowej i z Tymbarku, oraz Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku.

Zdjęcia pochodzą ze stron: powiat.limanowa.pl oraz limanowa.in/. Dziękujemy. 

Skip to content