Zimowy obóz strzelca

Na koniec ferii młodzież z JS „Strzelec 2007″ w Tymbarku odbyła Obóz Przysposobienia Wojskowego i Obrony Cywilnej. W ciągu trzech dni dla członków „Strzelca” przygotowano wiele zajęć i szkoleń, które podniosły poziom ich wiedzy i umiejętności. W trakcie obozu zaplanowano zajęcia w Karpackim Ośrodku Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu, szkolenia z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ratownictwa przedmedycznego, zimową wyprawę górską na szczyt Łopienia oraz zajęcia z zakresu zielonej taktyki. Komendantem obozu był plutonowy ZS Stanisław Opach – szef szkolenia wojskowego, a jednocześnie nauczyciel w Zespole Szkół. Zajęcia szkoleniowe oprócz pograniczników prowadzili uczniowie Zespołu Szkół w Tymbarku: drużynowy ZS Patryk Dudek, ratownik pola walki st. strzelec Daniel Grabowski, dowódca plutonu w tymbarskim Strzelcu plutonowy ZS Karol Natonek oraz sekcyjny ZS Marcin Gawron, ratownik pola walki.

Organizacja obozu była możliwa dzięki pomocy finansowej Pana Romana Pasyka, właściciela firmy transportowej z Zamieścia, Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii Urzędu Gminy w Tymbarku oraz Zespołowi Szkół im KEN w Tymbarku.

ZS Strzelec Józef Banach.

Skip to content