Ślubowali na sztandar

Dnia 12 listopada 2014 roku w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku odbyła się akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystość ta połączona była ze ślubowaniem klas pierwszych.
W tym ważnym dla całej szkolnej społeczności dniu swoją obecnością zaszczycili nas:
ks. Edward Nylec – Dziekan Dekanatu Tymbark
komisarz Jacek Lis – Naczelnik Wydziału Kryminalistyki Komendy Powiatowej Policji w Limanowej
płk rez. Jerzy Trojanowski – Prezes Zarządu II Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Krakowie
płk rez. Adam Piszczek – Wiceprezes Zarządu II Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Krakowie
st. sierż. Ireneusz Piszczek – Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Limanowej
inspektor Robert Nowak – Dowódca Jednostki „Strzelec” w Tymbarku.

Starostwo Powiatowe w Limanowej reprezentował Pan Grzegorz Dziadoń Radny Powiatu Limanowskiego.
Obecni byli również Rodzice uczniów klas pierwszych.
Dyrektor Zespołu Szkół Pani Jolanta Dunikowska- Wszołek w swoim wystąpieniu podkreśliła, że Święto Niepodległości przetrwało w świadomości Polaków jako wyraz szacunku dla tradycji i minionych pokoleń, walczących o wolność Ojczyzny.
Pan płk Jerzy Trojanowski, przekazując uczniom klas pierwszych czerwone berety, podkreślił iż są one symbolem walki o ojczyznę i wyrazem patriotyzmu. Młodzież, która będzie je nosić, ma czynić to z dumą i pamiętać o wartościach, które one symbolizują. Zadaniem dzisiejszej młodzieży jest również kultywowanie patriotyzmu pokojowego, czyli nauka i troska o wspólne dobro. Pan pułkownik podkreślił również, że uczniowie powinni pamiętać o wszystkich Polakach, żołnierzach walczących o wolną i suwerenną Polskę.
W trakcie uroczystości nastąpiło również przekazanie sztandaru. Tradycyjnie, w skład nowego pocztu sztandarowego weszli uczniowie klas drugich o profilu wojskowym.
Ważnym elementem tej uroczystej akademii było ślubowanie klas pierwszych. Młodzież składała swoje przyrzeczenie na sztandar szkoły.
Obchody Narodowego Święta Niepodległości w naszej szkole uświetnił program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy pierwszej o profilu bezpieczeństwo publiczne pod kierunkiem Pani Doroty Dunikowskiej. Uczniowie przedstawili drogi Polaków do wolności. Przypomnieli również dokonania wybitnych Polaków: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego. Wielu wzruszeń dostarczyły znakomicie wykonane piosenki „Biały krzyż”, „Niepodległość” oraz pieśni legionowe. Tło dla występów młodzieży stanowiła dekoracja przygotowana przez Panią Annę Rosiek.

Skip to content