Święto Szkoły – Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Dnia 14 października 2014 roku społeczność szkolna Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku uroczyście obchodziła święto swojego patrona.
W tym ważnym dniu swoją obecnością zaszczycili nas znakomici Goście:
Dziekan Dekanatu Tymbarskiego – ksiądz Edward Nylec
Starosta Powiatu Limanowskiego – Pan Jan Puchała
Wójt Gminy Tymbark – Pan Lech Nowak
Pan podinspektor Mieczysław Wojtas – reprezentujący Komendę Powiatową Policji w Limanowej
Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Limanowej – Pan Artur Krzak
Pan podporucznik Rafał Serafin – reprezentujący 16 batalion powietrznodesantowy w Krakowie
Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Zawadce – Pan aspirant sztabowy Mariusz Hanek
Pan Krzysztof Sułkowski – reprezentujący Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu
Pan Stanisław Opach – reprezentujący Jednostkę „Strzelec” w Tymbarku
Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Irena Wolska.
Święto Szkoły stanowi doskonałą okazję do tego, aby wspomnieć twórców i działaczy Komisji Edukacji Narodowej, lecz również historię powstania i działalność naszej szkoły. Specjalnie na tę okazję przygotowana prezentacja pozwoliła nam przenieść się do momentu założenia szkoły, aby poprzez kolejne zmiany nazwy i oferty kształcenia podążać w kierunku obecnego jej profilu. W prezentacji wykorzystane zostały archiwalne zdjęcia pokazujące pierwszy budynek szkoły oraz budowę obecnego, zajęcia lekcyjne, działalność zespołu muzycznego i tanecznego a także, co najważniejsze – Nauczycieli i Uczniów, którzy poprzez swoją naukę i pracę zapisywali kolejne karty historii naszej szkoły.
W tym wyjątkowym dla nas dniu nie zabrakło również życzeń. Pan Starosta Limanowski Jan Puchała złożył całej społeczności szkolnej wyrazy uznania za dotychczasową pracę i życzenia kolejnych sukcesów. Słowa życzeń i podziękowań pod adresem Nauczycieli i Uczniów skierowała również Pani Dyrektor Jolanta Dunikowska – Wszołek. Życzenia – słowami piosenki złożyli również swoim Nauczycielom Uczniowie naszej szkoły.
Dzień Komisji Edukacji Narodowej to również okazja do wyróżnienia Nauczycieli, Uczniów i Pracowników Szkoły.
Nagrodę Starosty Powiatu Limanowskiego za wysokie wyniki w nauce otrzymały uczennice: Beata Leśniak z klasy III D o profilu policyjnym oraz Wioletta Drabik, Aneta Kosek i Anna Piaszczak z klasy III C o profilu policyjnym.
W Dniu Komisji Edukacji Narodowej – święta zarówno Nauczycieli, jak i Uczniów, życzymy wszystkim, aby swoim mottem uczynili słowa: „Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz – zacznij działać”.

Skip to content