Nasza drużyna pożarnicza

Uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej, należący do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej ćwiczyli razem z druhami Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku i Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej.

Zajęcia prowadzone były przez st. kpt. Wojciecha Frączka z Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej, nauczyciela klas pożarniczych w naszej szkole, oraz opiekuna młodzieżówki z ramienia OSP Tymbark druha Szymona Rybkę.

Scenariusz ćwiczeń miał na celu zapoznanie młodzieży ze sprzętem jakim dysponuje straż pożarna, rozwinięcie linii gaśniczych, obsługę armatury wodnej i gaszenie pożaru.

Przeprowadzone zajęcia były bardzo interesujące. Młodzież mogła zdobyć nowe umiejętności i poszerzyć swoją wiedzę na temat pożarnictwa.

Zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły do przyłączenia się do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Skip to content