Ćwiczenia służb ratowniczych w Tymbarku – Ewakuacja internatu

W dniu 15 października 2014 roku, o godzinie 16.30 w pomieszczeniu sypialnym Internatu Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku na skutek zwarcia w instalacji elektrycznej dochodzi do wybuchu pożaru. Na skutek powstałego pożaru występuje bardzo duże zadymienie w części mieszkalnej oraz kuchenno- żywieniowej internatu, pożar przenosi się na poddasze.

Wychowawcy będący w tym czasie na dyżurze powiadamiają o zdarzeniu SKKP w Limanowej i rozpoczynają ewakuację uczniów z pięter na których stopień zadymienia pozwala na przebywanie bez sprzętu ochrony dróg oddechowych. Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w Limanowej dysponuje do działań wszystkie samochody z terenu Gminy Tymbark oraz informuje o zdarzeniu Pogotowie Ratunkowe, Policja, Pogotowie Gazowe i Pogotowie Energetyczne (aplikacyjnie).

Dowódca przybyłej na miejsce zdarzenia jako pierwszej jednostki OSP Tymbark podejmuje decyzje o zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odcięciu dopływu gazu i prądu do budynku. Wydaje polecenie wprowadzenia jednego prądu gaśniczego do wnętrza pomieszczeń objętych pożarem, celem jego lokalizacji oraz ewakuacji osób przebywających w części gdzie występuję bardzo duże zadymienie (konieczne użycie aparatów ochrony dróg oddechowych). Drugi zastęp OSP Tymbark przystępuje do podania dwóch prądów w natarciu na palące się poddasze od zewnątrz oraz obrony sąsiednich budynków. Przybyłe na miejsce akcji kolejne zastępy OSP na polecenie Kierującego Akcją ratowniczą podejmują następujące działania:

  • OSP Podłopień Mercedes zasila GBA-Rt IVECO, sprawia linię zasilającą do hydrantu położonego powyżej budynku internatu i pomaga w ewakuacji oraz przeszukaniu pomieszczeń objętych pożarem (praca w sprzęcie ODO).
  • OSP Podłopień Magirus, OSP Piekiełko i OSP Zawadka organizują zasilanie wodne do OSP Tymbark MAN z drugiego hydrantu w celu uzyskania odpowiedniej intensywności podawania wody.
  • Członkowie MDP w OSP Tymbark wraz z młodzieżą ze Związku Strzeleckiego Strzelec OSW w Tymbarku organizują punkt pomocy przedmedycznej (zlokalizowany pod przewiązką między salą gimnastyczną, a budynkiem szkoły), oraz udzielają pomoc przedmedyczną ewakuowanym – poszkodowanym. Pozorację osób poszkodowanych zabezpieczają uczniowie klas mundurowych tymbarskiego Zespołu Szkół im. KEN.

O zdarzeniu poinformowane zostaje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Limanowej i Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Tymbarku.

– To scenariusz ćwiczeń gminnych jednostek OSP, MDP, Strzelca i młodzieży klas mundurowych tymbarskiego Zespołu Szkół im. KEN – opracowany przez zespół strażaków z tymbarskiej OSP: druhów strażaków kpt Dariusza Molka i kpt Tomasza Kaptura. Ćwiczenia zorganizowano w ramach systemu Zarządzania Kryzysowego Gminy Tymbark.

Organizatorami ćwiczeń byli:
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Tymbarku i Zarząd Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Tymbarku

Przebieg działań ratowniczych obserwowali: kpt Andrzej Jurowicz z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej, wójt gminy Tymbark Lech Nowak, dyrektor Zespołu Szkół Jolanta Dunikowska Wszołek, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tymbarku druh Kazimierz Dziadoń , Komendant Gminny Strażaków druh Zbigniew Kaptur, Kierownik Internatu Zespołu Szkół Józef Banach, Krzysztof Przechrzta, opiekun młodzieży z klas mundurowych oraz młodzież Zespołu Szkół w Tymbarku.

Przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej wysoko ocenił profesjonalizm ratowników w podejmowanych działaniach ratowniczych oraz wspaniałą pracę młodzieży z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i Strzelca na punkcie pomocy przedmedycznej.

Skip to content