Lekcja historii na Wawelu

4 lipca 2014 roku w krypcie św. Leonarda na Wawelu odbyły się uroczystości związane z 71 rocznicą katastrofy w Gibraltarze w której poniósł śmierć premier rządu na wychodźstwie i Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski. Organizatorami uroczystości byli Związek Sybiraków oraz Pani Karolina Kaczorowska – wdowa po ostatnim Prezydencie RP na wychodźstwie – Ryszardzie Kaczorowskim. Uroczystościom rocznicowym przewodniczył ks. biskup Tadeusz Pieronek, który przypomniał dokonania polityczne i wojskowe gen. Władysława Sikorskiego oraz niejasności towarzyszące wydarzeniom w Gibraltarze i tragicznemu wypadkowi. Wzruszająca uroczystość w towarzystwie reprezentantów wielu organizacji wojskowych, kombatanckich i innych była wspaniałą lekcją historii dla wielu młodych uczestników.
W uroczystościach wzięli udział uczniowie klasy o profilu wojskowym naszego Zespołu Szkół przebywający na obozie szkoleniowo – wypoczynkowym w Krakowie wraz z opiekunami: płk. dypl Janem Dominikiem, mgr Haliną Jurek i mgr Grzegorzem Dziadoniem.

Skip to content