Lekcja wolności

4 czerwca, w 25 rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów zorganizowana została „Lekcja wolności” dla uczniów klas pierwszych o profilu policyjnym Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku. Lekcja ta została zorganizowana w związku z akcją Ministerstwa Edukacji Narodowej „Lekcja Wolności 1989- 2014 rok” .
Spotkanie z Panem Janem Platą- uczestnikiem i działaczem demokratycznej opozycji z lat 80- tych stało się okazją do przypomnienia sytuacji państwa polskiego w tamtym okresie czasu i zmian, jakie nastąpiły w wyniku obrad „Okrągłego Stołu”. Uczniowie, uczestniczący w spotkaniu mieli okazję zobaczyć archiwalne nagrania Polskiej Kroniki Filmowej z 1989 roku- poświęcone organizacji wyborów, ich wynikom i atmosferze towarzyszącej dokonującym się zmianom. Jan Plata, emerytowany nauczyciel Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku, opowiadał o przygotowaniach do wyborów, mobilizowaniu ówczesnej opozycji, która w obawie o ewentualne fałszerstwa wyborcze organizowała ochotników i „mężów zaufania” do pracy w komisjach wyborczych, a także aktywizowała społeczeństwo Ziemi Limanowskiej do udziału w wyborach. Efektem tej niezwykłej społecznej mobilizacji w Tymbarku i okolicach był sukces wyborczy odniesiony przez kandydatów Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Spotkaniu towarzyszyła wystawa zdjęć i plakatów wyborczych obrazujących przemiany w 1989 roku w Polsce.
„Lekcję Wolności” przygotowała Pani mgr Halina Jurek- nauczyciel historii.

Skip to content