Pożegnanie absolwentów

Dnia 25 kwietnia 2014 roku Absolwenci Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku żegnali szkolne mury. Tradycyjnie już, spotkanie na sali gimnastycznej, poprzedzone było uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym w Tymbarku.
Na uroczystości pożegnania Absolwentów obecni byli:
ksiądz Edward Nylec- Proboszcz Parafii Tymbark,
Pan Jan Puchała- Starosta Powiatu Limanowskiego,
Pan porucznik Mateusz Kamiński- przedstawiciel 16 batalionu powietrzno- desantowego w Krakowie,
Pan Mieczysław Wojtas- Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Limanowej,
Pan brygadier Janusz Kurzeja- Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej,
Pan Jarosław Pachut- Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Zawadce,
Pan Robert Nowak- Komendant Jednostki „Strzelec” w Tymbarku,
Pani Małgorzata Trzópek- Przewodnicząca Prezydium Rady Rodziców,
Pan Grzegorz Dziadoń- Radny Powiatu Limanowskiego.
Tradycyjnie uczniowie, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców. Pożegnanie maturzystów było również okazją, aby najlepszym z nich wręczyć Certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia z przedmiotów bezpieczeństwo publiczne i pożarnictwo.
W związku z tym, że Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku przystąpił do projektu realizowanego przez Fundację PANTEON NARODOWY z Krakowa, przy wsparciu Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz Marszałka Województwa Małopolskiego, maturzyści otrzymali w dniu ukończenia szkoły średniej tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z Hymnem Narodowym i Flagą, aby w poczuciu dumy narodowej i odpowiedzialności z pełną świadomością tworzyć dobro wspólne, jakim jest Polska.
Po spotkaniu z całą społecznością szkolną uczniowie klas maturalnych uczestniczyli w pożegnalnej, ostatniej już lekcji wychowawczej.
Absolwentom życzymy powodzenia na maturze i wielu mądrych, życiowych decyzji.

Skip to content