Młodzież zapobiega pożarom

To temat ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. W Tymbarku eliminacje gminne zorganizowano w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku. Celem turnieju jest popularyzacja przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. 

W szczególności służy popularyzacji wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. 

Turniej przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy pisemny test składający się z 40 pytań, który pozwolił wyłonić po pięciu finalistów w każdej grupie wiekowej. W drugim etapie uczestnicy odpowiadali na 5 pytań zawartych w losowanych zestawach.
Ostateczna klasyfikacja turnieju przedstawia się następująco:

W grupie szkół ponadgimnazjalnych:
1. Krzysztof Krupa,
2. Mateusz Szloch,
3. Szymon Krzeptowski,
4. Sebastian Chyc- Kuros
5. Konrad Sopata

– wszyscy uczniowie klas mundurowych z Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku.

Po dwie osoby z każdej grupy wiekowej reprezentować będą gminę Tymbark w eliminacjach szczebla powiatowego. Komisji sędziowskiej przewodniczył st. kpt Krzysztof Hybel z KP PSP w Limanowej.

Organizatorami turnieju byli: Urząd Gminy w Tymbarku, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tymbarku, OSP Tymbark oraz druh Dariusz Molek, który przygotował pytania konkursowe.

Nagrody zwycięzcom wręczali: wójt gminy Tymbark Lech Nowak, st. kpt. Krzysztof Hybel, st. kpt. Robert Janczy z KP PSP w Limanowej oraz druh Zbigniew Kaptur, komendant gminny strażaków, a ich fundatorami byli: Rada Ochrony Walk i Męczeństwa w Warszawie, IPN w Warszawie oraz MOT Kraków. Smaczny posiłek dla uczestników turnieju ufundował Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tymbarku, a gorącą atmosferę turnieju chłodziły napoje ufundowane przez Firmę Tymbark.

Skip to content