Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Dnia 24 lutego 2014 roku w naszej szkole obchodzony był Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Dzień ten, ustanowiony w roku 1999 przez Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury UNESCO, ma pomóc w ochronie różnorodności językowej, jako dziedzictwa kulturowego.
Polszczyzna jest jednym z 25 największych języków na świecie- posługuje się nią ponad 40 milionów ludzi w Polsce i poza jej granicami. To między innymi za sprawą wspólnego języka ludzie, którzy żyją w różnych częściach świata, należą do różnych środowisk czy pokoleń- czują, że należą do jednej wspólnoty. Język, choć wewnętrznie bardzo zróżnicowany, gromadzi wspólne doświadczenia i systemy wartości Polaków- jest symbolicznym przewodnikiem po polskiej kulturze. Język jest czymś w rodzaju okularów, przez które patrzymy na świat- wpływa na nasz sposób postrzegania rzeczywistości, porządkuje ją, nazywa i ocenia jej elementy. Jest częścią każdego z nas- mówimy nim niemal od urodzenia, w nim myślimy, śnimy, kłócimy się i wyrażamy miłość.

Podczas szkolnych obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego fragmenty Pieśni VBeniowskiego Juliusza Słowackiego czytali: Pani Dyrektor Jolanta Dunikowska- Wszołek, Ksiądz Bogdan Stelmach, Pani Monika Chrobak- wychowawca internatu oraz uczennice Katarzyna Brzagoń z klasy III D i Sylwia Kostecka z klasy I B.

Skip to content