Spotkanie ze starostą limanowskim

23 stycznia 2014 roku w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku odbyło się spotkanie Starosty Powiatu Limanowskiego z młodzieżą klas policyjnych, wojskowych i pożarniczych. Tematem spotkania była: Strategia rozwoju turystyki w powiecie limanowskim. Na początku spotkania Dyrektor Zespołu Szkół – mgr Jolanta Dunikowska – Wszołek przywitała gości : Starostę Limanowskiego – Jana Puchałę oraz Dyrektor Biura Promocji, Kultury i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Limanowej – Panią Justynę Tokarczyk. Następnie oddała głos Panu Staroście, który wręczył stypendia Starosty uczniom wyróżniającym się w nauce i dokonaniach sportowych. Kolejnym punktem spotkania było rzeczowe wystąpienie i prezentacja poświęcone roli jaką w rozwoju gospodarczym regionu odgrywać może turystyka. Jak stwierdził Pan Jan Puchała, właśnie turystyka staje się jednym z największych przemysłów świata. W celu przyciągnięcia do kraju turystów należy zaprezentować przede wszystkim potencjał turystyczny w sposób dobrze zorganizowany. Służyć temu ma budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej m.in. tras narciarstwa biegowego na Mogielicy, centrum balneologii w Porębie Wielkiej i innych. Jak podkreślił Pan Jan Puchała turystyka to nie tylko możliwość realizowania nowych inwestycji ale szeroki rozwój wielu innych dziedzin życia z nią związanych: zatrudnienie dla ludzi o różnych kwalifikacjach, np. w hotelarstwie, w biurach podróży, w rekreacji, w lecznictwie uzdrowiskowym. To także możliwość rozwijania infrastruktury zdrowotnej, rekreacyjnej oraz inwestowanie w agroturystykę.
Po prezentacji głos zabrała młodzież pytając o sprawy związane z kolejnymi inwestycjami turystycznymi i sportowymi, możliwość lepszego promowania Ziemi Limanowskiej jako obszaru atrakcyjnego turystycznie i sportowo.

Skip to content