Nie daj się pochłonąć – razem przeciw chłoniakowi

Dnia 28 stycznia 2014 roku w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej
w Tymbarku, po raz drugi przeprowadzona została Akcja Profilaktyczna „Mam Haka na Raka”. Tematem tegorocznej edycji były nowotwory układu chłonnego, stąd hasło przewodnie happeningu „Nie daj się pochłonąć”. Partnerem Akcji była Fundacja DKMS Polska- Baza Dawców Komórek Macierzystych, dzięki której udało się zorganizować Dzień Dawcy, czyli rejestrację potencjalnych dawców szpiku kostnego i komórek macierzystych.
Program happeningu „Mam Haka na Raka” obejmował przejście ulicami Tymbarku w wielobarwnym pochodzie. Uczniowie Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku, z klas wojskowych, policyjnych i pożarniczych nieśli transparenty z hasłami pro-pagującymi profilaktykę nowotworową. Dołączyły do nich przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Tymbarku oraz gimnazjaliści z Gimnazjum Samorządowego w Tymbarku. W pochodzie wraz z uczniami wziął udział Wójt Gminy Tymbark Pan Lech Nowak oraz nauczyciele. Działania organizatorów Akcji zostały również wsparte przez przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Limanowej Pana Mieczysława Urygę, etatowego członka Zarządu. Dzięki zaangażowaniu władz samorządowych Gminy Tymbark oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku możliwe okazało się przekazanie mieszkańcom gminy informacji o no-wotworach układu chłonnego poprzez megafon, zainstalowany w wozie strażackim, który otwierał pochód. Kolejnym etapem Akcji Profilaktycznej były prelekcje zorganizowane w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tymbarku. Swoje doświadczenie w leczeniu nowotworów przekazała Pani Agnieszka Toboła, pracująca na Oddziale Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Niezwykle autentyczna była również relacja pacjentki ze zdiagnozo-wanym chłoniakiem. Uczestnicy happeningu „Mam Haka na Raka” mogli ją obejrzeć w formie specjalnie na tę akcję przygotowanego filmu. Tematykę pobierania szpiku kostnego oraz działalność Fundacji DKMS Polska przybliżyli uczniowie Zespołu Szkół im. KEN
w Tymbarku. Przekazali oni rzeczową informację na temat rejestracji potencjalnych dawców, metod pobierania szpiku kostnego i komórek macierzystych, związanego z tym ryzyka oraz stereotypów.
Prowadzona Akcja Profilaktyczna „Mama Haka na Raka” ma wymiar przede wszystkim edukacyjny. Jednakże wyraźnym efektem prowadzonej w Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku kampanii informacyjnej na temat nowotworów układu chłonnego było zarejestrowanie się w trakcie Dnia Dawcy 63 osób, które wyraziły swą wolę pomocy ludziom chorym. To piękny, świadomy gest i gotowość do podarowania drugiej osobie szansy na wyzdrowienie.
Zorganizowanie happeningu pod hasłem „Nie daj się pochłonąć”- profilaktyka nowotworów układu chłonnego było możliwe dzięki wrażliwości i wsparciu wielu osób. Szczególne słowa podziękowania należą się Przedstawicielom władz samorządowych Starostwa Limanowskiego oraz Gminy Tymbark. Bezpieczeństwo podczas pochodu zapewniali Panowie Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku i Państwo Policjanci z Komisariatu Policji w Tymbarku. Tego typu inicjatywy mają sens, poprzez udział w nich młodzieży, dlatego należy podziękować za zaangażowanie Dyrekcjom i Nauczycielom Przedszkola Samorządowego w Tymbarku, Gimnazjum Samorządowego w Tymbarku i Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku.

Skip to content