Strzelcy w Oświęcimiu

Na zaproszenie Dyrektora Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu Pana Leszka Szustera w przeddzień Święta Zmarłych delegacja tymbarskiego Strzelca, Pan Stanisław Wcisło, przedstawiciele OSP w Piekiełku, Zespołu Szkół w Tymbarku i Szkoły w Piekiełku oraz więźniarka obozu i pisarka Pani Zofia Posmysz oddali hołd kpt Tadeuszowi Paolone rozstrzelanemu 70 lat temu w Auschwitz, który pochodził z miejscowości Piekiełko /gmina Tymbark/.

Tymbarska delegacja razem z dyr. L. Szusterem, z Viktorią Doris Graenert, z-cą dyr. Auschwitz A. Kacorzykiem, złożyli wiązankę kwiatów od mieszkańców Tymbarku pod Ścianą Straceń, zapalili znicze a Strzelcy zaciągnęli wartę honorową.

Dla wszystkich wzruszające było spotkanie w Domu Spotkań Młodzieży z Panią Zofią Posmysz, która kpt Tadeusza Paolone poznała w obozie Auschwitz. Działalność tego polskiego oficera w tym dobroć niesiona drugiemu człowiekowi została przedstawiona w opowiadaniach Pani Zofii: Chrystus Oświęcimski i Pasażerka.

Spotkanie w Oświęcimiu pozostanie w pamięci młodzieży na długo i zapewne będzie drogowskazem do społecznej działalności na rzecz Ojczyzny i drugiego człowieka. Taką doktryną kierował się patron tymbarskich Strzelców – kpt Tadeusz Paolone.

Skip to content