Spełnione marzenia

29 października 2013 roku to wyjątkowy dzień w życiu absolwenta naszej szkoły Damiana Siatki. Tego dnia odbyło się jego ślubowanie w Szkole Aspirantów Pożarnictwa w Krakowie. Jest to jedna z trzech tego rodzaju szkół w Polsce. Wymagania od kandydatów są bardzo wysokie a konkurencja znaczna.

Po zakwalifikowaniu do szkoły słuchacze rozpoczynają na przełomie sierpnia i września tzw. szkolenie unitarne, prowadzone w warunkach poligonowych. Celem tego szkolenia, trwającego 8 tygodni, jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej. Po pomyślnym zakończeniu szkolenia słuchacze składają ślubowanie i zostają kadetami. Podczas dwóch lat nauki przebywają w szkole w systemie skoszarowanym, w ciągłej dyspozycji służbowej. Doświadczenie zawodowe zdobywają pełniąc służbę w szkolnej Jednostce ratowniczo-gaśniczej, uczestnicząc w działaniach na terenie Nowej Huty, jak również w ramach pomocy wzajemnej na terenie całego Krakowa. Ponadto SA PSP jako odwód operacyjny Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej jest włączona do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych prowadzonych na terenie całej Polski. Po ukończeniu nauki kadeci przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Uzyskanie wyniku pozytywnego z tego egzaminu jest warunkiem koniecznym do uzyskania tytułu technika pożarnictwa, który umożliwia otrzymanie stopnia młodszego aspiranta PSP.

Damian siatka jako uczeń klasy o profilu pożarniczym zawsze zaliczał się do grona najlepszych uczniów naszej szkoły. W latach 2011- 2013 był stypendystą Starosty Powiatu Limanowskiego oraz otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszego ucznia naszej szkoły. Damian co roku brał udział w Konkursach Wiedzy Pożarniczej na poziomie gminnym i powiatowym. Dał się poznać jako uczeń zaangażowany w życie klasy i szkoły, pomocny kolegom i wielki pasjonat pożarnictwa.

Jesteśmy dumni, że absolwent naszej szkoły kontynuuje tę drogę kariery zawodowej, którą zapoczątkował poprzez naukę w klasie pożarniczej w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku.

Informacje dotyczące Szkoły Aspirantów PSP pochodzą ze strony http://www.sapsp.pl

Skip to content