Święto szkoły w ZS im. KEN w Tymbarku

Dnia 11 października 2013 r. o godzinie 11:00 w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Akademię uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście:
ks. Edward Nylec- Dziekan Dekanatu Tymbarskiego,
Franciszek Dziedzina- Wicestarosta Powiatu Limanowskiego,
Mieczysław Uryga- Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego,
Artur Krzak- Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu,
por. Łukasz Bywalec- przedstawiciel 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie,
podinsp. Mieczysław Wojtas- Naczelnik Wydziału Prewencji Powiatowej Komendy Policji w Limanowej,
podkom. Jarosław Pachut- Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Tymbarku,
Grzegorz Przydatek- pracownik naukowy Instytutu Techniki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu,
sierż. Piotr Siembab- Zastępca Komendanta JS Strzelec w Tymbarku,
Małgorzata Trzópek- Przewodnicząca Rady Rodziców ZS.

Na wstępie uroczystości Pani Dyrektor ZS Jolanta Dunikowska-Wszołek przywitała zaproszonych gości, grono pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi oraz uczniów. Pani Dyrektor w swoim przemówieniu przedstawiła historię Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego w Europie Ministerstwa Oświaty. Wskazała, iż Komisja zreformowała szkolnictwo w duchu narodowym i obywatelskim wprowadzając w szerokim zakresie nauki ścisłe i przyrodnicze oraz po raz pierwszy język polski jako język nauczania. Dzień Edukacji Narodowej upamiętnia wydarzenie związane z przeszłością naszego narodu, jest także ważnym dniem dla naszej społeczności szkolnej, gdyż Zespół Szkół w Tymbarku nosi imię Komisji Edukacji Narodowej.

W dalszej części wystąpienia Pani Dyrektor złożyła podziękowania przedstawicielom instytucji wspierających rozwój naszej szkoły. Nauczycielom, wychowawcom internatu, pracownikom administracji i obsługi oraz uczniom przekazała życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Zaproszeni goście skierowali wiele serdecznych słów w stronę nauczycieli oraz uczniów Zespołu Szkół. Franciszek Dziedzina- Wicestarosta Powiatu Limanowskiego przekazał Pani Dyrektor Nagrodę Starosty Powiatu Limanowskiego.
Dzień Edukacji Narodowej był okazją do wręczenia Nagród Dyrektora Zespołu Szkół.

Wyróżnieni nauczyciele: Zastępca Dyrektora- mgr Józef Piętak, mgr Józef Banach, mgr Zdzisława Odziomek, mgr Danuta Haśnik, mgr Janina Konieczna, mgr Janina Szczepaniak, mgr Dorota Dunikowska, mgr Bogumiła Sułkowska, mgr Małgorzata Ryś, mgr Anna Rosiek, mgr Grzegorz Dziadoń, płk Jan Dominik. Pracownicy administracji i obsługi: Alicja Ból, Iwona Czyrnek, Małgorzata Wąsowicz, Piotr Raczek, Małgorzata Rybka, Tadeusz Steczowicz.

Podczas uroczystej akademii uczniowie wyróżniający się osiągnięciami w nauce otrzymali stypendium Starosty Powiatu Limanowskiego. Nagrodzeni uczniowie: Konrad Polkowski, Dariusz Różański, Beata Leśniak, Anna Piaszczak.
Uczniowie klas trzecich III b i III c profil językowo-wojskowy otrzymali certyfikaty potwierdzające ukończenie kształcenia wojskowego.

W dalszej części akademii przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli podziękowania Dyrekcji Szkoły, Nauczycielom, życząc wiele satysfakcji w kształtowaniu osobowości uczniów.

Na zakończenie uroczystości uczniowie klas: III d, II d i I e, przedstawili program artystyczny. Gorące, płynące z serca życzenia skierowane do profesorów naszej szkoły przekazali słowami utworów poetyckich i muzycznych.

Skip to content