Pamięci Wszystkich Zmarłych

29 października 2013 roku w naszej szkole odbył się okolicznościowy apel zorganizowany z okazji Dnia Wszystkich Świętych. Apel zorganizowała klasa 2d pod opieką Pani mgr Zdzisławy Odziomek. Recytowane wiersze wprowadziły nas w stan zadumy i przemyśleń na temat naszego życia. Rozmyślaliśmy o naszej śmierci i przemijaniu, snuliśmy refleksje. Zastanawialiśmy się nad istotą naszego życia. Słuchaliśmy piosenek, które także podtrzymywały nastrój, m.in. Ryszarda Rynkowskiego „Ci co odchodzą”. Kolejnym punktem apelu było wyczytanie listy zmarłych, którzy byli bliscy naszej szkole. Byli to nauczyciele, wychowawcy, uczniowie, pracownicy naszej szkoły. Wracały wspomnienia…..

Dopełnieniem akademii było przemówienie księdza Bogdana Stelmacha. Pani dyrektor także zabrała głos i przybliżyła nam historię zmarłych z tej szkoły. Apel przygotował nas do Dnia Wszystkich Świętych, aby ten dzień nie był tylko dniem wolnym od nauki lecz dniem zadumy i wyciszenia.

Skip to content