Nowy Samorząd Szkolny

Dnia 16 października 2013 roku w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Zgodnie z regulaminem Samorządu mają one charakter dwuetapowy. Udział w wyborach wzięło siedmiu kandydatów z klas I i II. W etapie pierwszym uczniowie szkoły oddawali po jednym głosie na swojego faworyta.

Następnego dnia odbył się drugi etap wyborów, do którego przeszło trzech kandydatów z największą liczbą głosów. Ten etap rządzi się innymi zasadami niż poprzedni. Zostało zorganizowane zebranie, w którym udział wzięły samorządy klasowe i kandydaci na Przewodniczącego. Każdy kandydat miał swoje „pięć minut”, aby przedstawić swoją osobę z jak najlepszej strony, zaprezentować co chciałby zrobić lub zmienić w szkole jako nowy Przewodniczący Szkoły. Po prezentacji przedstawiciele klas przystąpili do jawnego głosowania, w którym ostatecznie wyłoniono nową Przewodniczącą. Została nią Anna Piaszczak z IIC LO, zaś jej zastępcą Klaudia Kulka z klasy IIB LO.

Nowemu Samorządowi gratulujemy, życzymy wielu pomysłów i wytrwałości w pracy na rzecz Szkoły.

Skip to content