Krakowski Salon Maturzystów

25 września 2013 roku uczniowie klas maturalnych odwiedzili Salon Maturzystów w Krakowie. Przedsięwzięcie to zostało zorganizowane przez Wydawnictwo Perspektywy w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Maturzyści uczestniczyli w dwóch prelekcjach: „Prezentacja oferty dydaktycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie” oraz „Precyzja wypowiedzi i jasność sformułowań na egzaminie z biologii”. Dodatkowo skorzystali z bogatej oferty edukacyjnej 30 uczelni wyższych z całej Polski, prezentujących się podczas Salonu.

Skip to content