II zawody klas mundurowych

W dniach 10 – 12 kwietnia 2013 roku odbyły się II zawody klas mundurowych organizowane przez WSB w Dąbrowie Górniczej. Zawody te są dla wybranych i mocnych uczestników. Zawodnicy wyróżniają się bardzo dobrą umiejętnością posługiwania się linami oraz biegami na orientację, mają bardzo dobrą sprawność fizyczną i posiadają ogólną wiedzą dotyczącą służb mundurowych.

Zawody obejmowały 13 konkurencji a uczestniczyło w nich 40 zespołów z 5 województw.

Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny, w skład których wchodzili następujący uczniowie:

I drużyna : Tomasz Trzop,
                   Antoni Weryński,

II drużyna: Adam Barszczewski,
                   Piotr Dziedzic.

Koronną konkurencją było strzelanie z pistoletu i karabinka amunicją bojową, w której nasza pierwsza drużyna zajęła I miejsce.

Tomasz Trzop i Antoni Weryński zajęli 6-ste miejsce, choć nasze oczekiwania były nieco wyższe.

Opiekunem drużyn był płk Jan Dominik.