Pożegnanie ze szkołą

Dnia 25.04.2013 r. w Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku uroczyście pożegnano uczniów klas trzecich. Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła msza św. w kościele parafialnym w Tymbarku odprawiona w intencji tegorocznych maturzystów. W szkolnej akademii w tak ważnym dniu, jakim jest pożegnanie Absolwentów, uczestniczyła cała społeczność szkolna. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Jolanta Dunikowska – Wszołek witając przybyłych gości, którzy swą obecnością uświetnili święto szkoły. Wśród nich byli: Dziekan Dekanatu Tymbark, proboszcz parafii Tymbark – ks. Prałat Edward Nylec, członek Zarządu Powiatu Limanowskiego – Pan Mieczysław Uryga, dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Limanowej – Pan Artur Krzak, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej – mł. insp. Tadeusz Stachak, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej – Pan bryg. mgr inż. Grzegorz Janczy, Komendant Komisariatu Policji w Zawadce – podinsp. Krzysztof Raczek, reprezentanci Karpackiego Oddziału Straży Granicznej – sierż. sztabowy Zbigniew Krzysztofek, sierż. Kinga Musz, chorąży sztabowy Kornel Jagieła, przedstawiciel Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w nowym Sączu – pan Krzysztof Sułkowski, przedstawiciele Rady Rodziców – nowo wybrana Przewodnicząca Rady, Pani Małgorzata Trzópek oraz pan Piotr Zoń, dotychczasowy przewodniczący Rady Rodziców.

W pierwszych słowach swego wystąpienia Pani Dyrektor zwróciła się do absolwentów dziękując im za zaangażowanie w życie szkoły, godne jej reprezentowanie w wielu środowiskowych uroczystościach patriotycznych, udział w akcjach społecznych, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, oraz życząc powodzenia na egzaminie maturalnym i w całym dorosłym życiu. Słowa podziękowania za trud, życzliwość i przychylność skierowała również do wszystkich instytucji wspierających szkołę, m. in. jednostki patronackiej, policji, straży pożarnej, jednostki Strzelec, parafii tymbarskiej, Rady Rodziców.

Uroczystość była okazją do podsumowania trzech lat pracy i do wyróżnienia najlepszych absolwentów. Nagrody otrzymali uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce, byli zaangażowani w życie szkoły, godnie ją reprezentowali w rozmaitych konkursach i zawodach sportowych. Prymusi i najbardziej aktywni uczniowie otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców. Wśród nagrodzonych najlepszy był Damian Siatka, uczeń klasy III a o profilu pożarniczym, który ukończył szkołę ze średnią 5,06.

Wręczone zostały również certyfikaty tym uczniom klas bezpieczeństwa publicznego i klasy pożarniczej, którzy uzyskali wynik celujący i bardzo dobry.

Część artystyczną, wieńczącą całą uroczystość, przygotowali uczniowie klas I i II pod kierunkiem p. Beaty Poręby, p. Ireny Ociepki i p. Anny Rosiek. Abiturientom zaproponowano sentymentalną podróż w szkolną przeszłość. Nastrojowa muzyka i przypomnienie chwil z trzech szkolnych lat w zdjęciowej prezentacji wzbudziły nostalgię. Były też refleksje, garść mądrości życiowych, piękne śpiewy, taniec i strofy poezji.

Po płynących prosto z serc podziękowaniach i pożegnaniu, na zakończenie zagrała kapela góralska z Krościenka,w której grają również uczniowie naszej szkoły.

Małgorzata Walendzik

Skip to content