„Echa powstania styczniowego w Małopolsce – ludzie i miejsca”

Uczniowie Zespołu Szkół wśród laureatów konkursu historycznego „Echa powstania styczniowego w Małopolsce – ludzie i miejsca”, organizowanego przez Forum Małopolskich Oddziałów Polskiego Towarzystwa Historycznego.
Honorowy patronat nad projektem objęli:

  • Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz
  • Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa
  • Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego prof. dr hab. Jan Szymczak

Jedno z trzech pierwszych miejsc zajął Karol Poradzisz, uczeń klasy 2b – autor prezentacji „Powstanie styczniowe w malarstwie”. Drugie miejsce zajęła Klaudia Leśniak, uczennica klasy 1c za referat „Echa powstania styczniowego”. Wyróżniona także została prezentacja „Powstanie styczniowe – przebieg i znaczenie” przygotowana przez Konrada Polkowskiego, ucznia klasy 2e.

Celem tego projektu edukacyjnego skierowanego do młodzieży ponadgimnazjalnej jest upamiętnienie zrywu narodowego 1863-1864, popularyzacja wiedzy historycznej o przeszłości naszego narodu oraz kształtowanie postaw patriotycznych.

Na uroczystej inauguracji w Limanowskim Domu Kultury laureaci konkursu przedstawili swoje referaty i prezentacje oraz wysłuchali wykładu nt. udziału zaboru austriackiego w powstaniu styczniowym oraz roli kościoła katolickiego w insurekcji.

Sesję edukacyjno-historyczną ubarwił występ uczniów PSM w Limanowej oraz chóru CanticumIubilaeum.

Skip to content