Międzyszkolny Konkurs Lingwistyczny „DUET”

Mając na uwadze promowanie i popularyzowanie języków obcych, motywowanie uczniów do doskonalenia swoich umiejętności językowych oraz rozwijanie zainteresowań historią i kulturą innych krajów w dniu 06.02.2013 r. w Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku odbył się I etap Międzyszkolnego Konkursu Lingwistycznego „DUET” pod patronatem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu dwóch języków obcych – angielskiego (jako języka obowiązkowego) oraz niemieckiego.

Do I etapu wewnątrzszkolnego przystąpiło 17 uczniów z klas I, II i III LO o profilu wojskowym, pożarniczym oraz bezpieczeństwa publicznego. Eliminacje miały na celu wyłonienie uczniów, którzy najlepiej władają dwoma językami i będą uczestniczyć w II etapie konkursu.

Przygotowały: Bogusława Joniec i Małgorzata Ryś

Skip to content