Konkurs języka niemieckiego Deutschfreund 2012

W dniu 21 listopada 2012 r. odbył się w naszej szkole konkurs języka niemieckiego DEUTSCHFREUND. Konkurs zorganizowany został przez nauczycieli języka niemieckiego: Bogumiłę Sułkowską i Beatę Porębę, a przeznaczony jest dla uczniów klas I („JUNIOR”) oraz II i III („STUDENT”).

Celem konkursu było rozwijanie wśród uczniów zdolności językowych, motywowanie ich do samodzielnej pracy nad rozwijaniem i doskonaleniem różnych sprawności językowych, doskonalenie języka niemieckiego, zdobywanie wiedzy oraz poznawanie kultury krajów niemieckojęzycznych, szerzenie zainteresowania nauką języka niemieckiego wśród uczniów.
Każdy uczeń miał szansę sprawdzenia swoich umiejętności! Konkurs nie był przeznaczony tylko dla najlepszych uczniów! Test konkursowy był testem wielokrotnego wyboru.

Organizator przewiduje nagrody dla zwycięzców: obozy wypoczynkowo – naukowe w czasie wakacji oraz nagrody rzeczowe.

Wszyscy z niecierpliwością czekają na wyniki.

Skip to content