Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

W dniu 13 listopada 2012 roku o godzinie 12:00 odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości, wzbogacona ślubowaniem klas pierwszych w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku. Uroczystość rozpoczęła się od śpiewu hymnu narodowego, oraz od wniesienia sztandaru przez uczniów.

Pani Dyrektor Jolanta Dunikowska-Wszołek powitała przybyłych na uroczystość gości: Jana Puchałę – starostę Powiatu Limanowskiego, Artura Krzaka – Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu w Starostwie Powiatowym w Limanowej, inspektora Roberta Hahna- komendanta Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, Lecha Nowaka- wójta Gminy Tymbark, podinsp. Krzysztofa Raczka zastępcę komendanta Komisariatu Policji w Tymbarku, , ppłk Daniela Różańskiego, dowódcę 16 bpd w Krakowie, Roberta Nowaka- dowódcę Jednostki „Strzelec” w Tymbarku. W akademii uczestniczyły też osoby z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej-Placówka w Piwnicznej: st.chor. Krzysztof Bołoz, sierż. Maria Dutka. W uroczystości uczestniczyły również delegacje rodziców uczniów klas pierwszych. W akademii wzięli także udział: przewodniczący Rady Rodziców Piotr Zoń, wicedyrektor szkoły-Józef Piętak, członkowie Rady Pedagogicznej, uczniowie Zespołu Szkół.

Pani dyrektor Jolanta Dunikowska-Wszołek wygłosiła przemówienie patriotyczne do wszystkich zgromadzonych osób na akademii. W swoim przemówieniu zaakcentowała historyczne działania Polaków na rzecz odzyskania niepodległości. W swym wystąpieniu podkreślała również rolę refleksji nad losami Ojczyzny oraz działalnością narodowych bohaterów. W swym przemówieniu wspomniała również o wolności, o którą według pism Jana Pawła II trzeba szczególnie zabiegać. Z przemówienia Pani Dyrektor wynikało, że trzeba rozważać ten współczesny patriotyzm. Według Niej Polacy powinni być dumni z ich pochodzenia. Powinni respektować zasady i normy życia społecznego. W Jej opinii Polacy powinni także uczestniczyć w środowiskowych obchodach świąt narodowych i rocznic. Patrioci (Polacy) powinni również dbać o rozwój „małych Ojczyzn” i dobro wspólne.

Po przemówieniu Pani Dyrektor odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Na sztandar szkoły ślubowali: Przemysław Kowalik, Klaudia Likus, Klaudia Wróblewska, Grzegorz Tokarz. Podczas ślubowania uczniowie powtarzali słowa, w których odzwierciedlono ich umiłowanie do Ojczyzny i do godnego reprezentowania szkoły. Po ślubowaniu zostały rozdane nagrody i dyplomy przez Panią Dyrektor za udział uczniów w różnych konkursach na terenie powiatu limanowskiego. Rozdano również puchary za udział uczniów w zawodach sportowych. Ponadto ppłk Daniel Różański wręczył 25 uczniom książeczki spadochronowe za odbycie w miesiącu maju 2012 roku kursu spadochronowego oraz wykonanie trzech skoków z wysokości 1000 metrów.

Po zakończeniu ceremonii wręczenia nagród uczniom odbyła się akademia patriotyczna (słowno-muzyczna). Uroczystość patriotyczną wzbogaciły recytacje wierszy oraz śpiew pieśni patriotycznych uczniów i uczennic. Do śpiewania pieśni patriotycznych włączyli się również uczniowie i przedstawiciele z powiatu limanowskiego oraz inne osoby zgromadzone na uroczystości. akademia została wzbogacona różnorodnymi dekoracja
Dekoracje do akademii przygotowała Anna Rosiek. Sala, w której odbywała się mi. Takie eksponaty wzbogaciły akademię: flaga Polski, kwiaty w wazonach, wystawy z informacjami, napisy historyczne, dzieło malarskie. Do tej uroczystości udekorowano również wnętrza szkoły. Przy wejściu do szkoły znajdują się dwie wystawy patriotyczne. Wystawę historyczno-malarską z ilustracjami pt. „Działania Legionów Polskich w okresie I wojny światowej. Charakterystyka bitew i postaci związanych z okresem walk z lat 1914-1918. 11 listopada-odzyskanie niepodległości przez Polskę” przygotowała Jolanta Gołąb-Kowalska, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie.

Organizatorami akademii byli nauczyciele: płk Jan Dominik, Jolanta Kuciel, Zdzisława Odziomek.

Skip to content