JESIENNY OBÓZ SZKOLENIOWY KLAS WOJSKOWYCH

W dniach 26 – 28 października 2017 roku został zorganizowany i przeprowadzony obóz szkoleniowy dla klas drugich o profilu wojskowym.
Obozy jesienne były organizowane w Bieszczadach i  Niedzicy. W tym roku wybraliśmy nowy rejon w Gorcach tj. w Porębie Wielkiej, wykorzystując obiekty Domu Wczasów Dziecięcych.
Zajęcia prowadzili instruktorzy z 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie. Główny nacisk szkoleniowy był położony na zajęcia linowe, szkolenie saperskie, łączność i taktykę. Ponadto przeprowadzono lekcje z języka angielskiego i geografii.
Sobota była przeznaczona na wyjście turystyczne z Poręby Wielkiej przez Koninki kolejką linową i dalej szlakiem na górę Tobołów, gdzie zorganizowany był wykład w najwyżej położnym w Polsce obserwatorium astronomicznym. Dom Wczasów Dziecięcych posiada wiele różnorodnych obiektów sportowych, toteż grupa 38 uczniów codziennie miała zorganizowane zajęcia sportowe.

Dla uczniów klas drugich jest to czwarty obóz szkoleniowy. W maju 2018 roku będą oni na ostatnim swoim obozie, na którym przeprowadzony zostanie egzamin końcowy, podsumowujący szkolenie w ramach przedmiotu przysposobienie wojskowe. 

Komendantem obozu był płk Jan Dominik.
W miesiącu listopadzie dla klas pierwszych przewidywany jest wyjazd na dwa dni do jednostki patronackiej - 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie.

SUKCESY UCZNIÓW W KONKURSACH O TEMATYCE PROOBRONNEJ

Uczniowie klas wojskowych naszej szkoły zostali wyróżnieni w dwóch znaczących konkursach o tematyce proobronnej.

Faustyna Rybka, nasza tegoroczna absolwentka otrzymała Wyróżnienie w drugiej edycji Ogólnopolskiego konkursu "Zoom na proobronność". Był on organizowany przez Biuro do Spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej i adresowany do członków organizacji proobronnych i uczniów klas mundurowych. Zgłoszone do konkursu prace miały poruszać tematykę proobronną, edukacji obronnej lub wychowania patriotycznego.

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie Biura do Spraw Proobronnych.

Tomasz Sasiński, Aleksandra Filipek i Aneta Pawlikowska również otrzymali Wyróżnienia w finale XIII edycji Konkursu Wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym Konfliktów Zbrojnych im. prof. Andrzeja Pankowicza. Więcej informacji i zdjęć dostępnych jest tutaj.

Naszym uczniom serdecznie gratulujemy, dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły i życzymy kolejnych sukcesów. 

OBÓZ SZKOLENIOWY KLAS WOJSKOWYCH - NOWINY 2017

W dniach od 4 do 6 maja 2017 roku przeprowadzony został obóz szkoleniowy dla klas pierwszych i drugich. Miejscem szkolenia tradycyjnie już był rejon góry Mogielica. Zajęcia prowadzili instruktorzy 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie. 
Uczniowie klas pierwszych brali udział w zajęciach linowych, obejmujących poznawanie węzłów, uprzęży wspinaczkowej, zasad bezpieczeństwa, technik linowych – przejść tzw. Pałkiewiczem oraz mostem linowym. Inne zajęcia to taktyka w rejonie lesisto – górzystym, łączność, szkolenie chemiczne czyli ochrona przed bronią masowego rażenia, inżynieryjno – saperskie obejmujące ustawianie i wykrywanie min, terenoznawstwo czyli poruszanie się po terenie z busolą.
Uczniowie klas pierwszych brali również udział w wymarszu na Mogielicę.  Przed uczniami klas pierwszych kolejne wyzwanie, którym będzie dwutygodniowy obóz w jednostce patronackiej – 16 batalionie powietrznodesantowym w Krakowie.
Dla uczniów klas drugich obóz Nowiny to piąty i ostatni już wyjazd szkoleniowy. W ciągu dwóch lat szkolenia młodzież brała udział między innymi w zajęciach wspinaczkowych w Dolinie Kobylańskiej pod Krakowem, na Zaporze Wodnej w Czorsztynie oraz na skałkach góry Mogielica. Część uczniów uczestniczyła w szkoleniu spadochronowym w Aeroklubie Podkarpackim w Krośnie i oddała po trzy skoki z wysokości 1000 m. Młodzież odbyła również szkolenie survivalowe, doskonalone podczas obozów terenowych. 
Dla klas drugich głównym celem obozu było przeprowadzenie egzaminu, podsumowującego szkolenie wojskowe. Egzamin przeprowadzili instruktorzy 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie. Sprawdzana była wiedza i umiejętności z następujących działów: szkolenie taktyczne, topografia, inżynieryjno- saperskie, ochrona przeciwchemiczna, łączność, sanitarne, szkolenie wspinaczkowo – linowe.
Dodatkowo uczniowie muszą zdać sprawdzian pisemny, strzelanie oraz testy sprawnościowe.
Instruktorzy wysoko ocenili stopień przygotowania uczniów z zakresu przysposobienia wojskowego. Cały proces szkolenia ukierunkowuje uczniów do podejmowania studiów i pracy w służbach mundurowych. 

Instruktorami z 16 batalionu powietrznodesantowego byli Panowie: Łukasz Kowacz, Michał Cyganek, Marcin Skowerski, Maciej Pęcak, Jaromir Kostrzewa oraz Marek Nadolny. 

Wykazali się oni ogromną wiedzą, zaangażowaniem i prawdziwą pasją w przekazywaniu młodzieży wiadomości i umiejętności ważnych w pracy w służbach mundurowych.

Szkolenie obozowe przebiegło bez zastrzeżeń. Młodzież była zdyscyplinowana i chętna do podejmowania nowych wyzwań. 
Kadrę obozu stanowili wychowawcy: Pani Jolanta Kuciel, Pani Bogumiła Sułkowska, Pani Barbara Rakoczy, Pani Małgorzata Ryś, Pan Grzegorz Dziadoń, Pan Krzysztof Przechrzta, Pan Stanisław Opach, Pan Michał Miśkowiec. Komendantem obozu był Pan płk Jan Dominik.

Zapraszmy do galerii zdjęć na szkolny profil na Facebooku.

60-LECIE 16 BATALIONU POWIETRZNODESANTOWEGO W KRAKOWIE

Z okazji święta 16 bpd czyli 60. rocznicy sformowania 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie 30 marca odbyła się msza św. w kościele garnizonowym pw. Św. Agnieszki w Krakowie zaś 31 marca miały miejsce oficjalne obchody.
Naszą szkołę podczas uroczystości reprezentował poczet sztandarowy wraz z uczniami  klas wojskowych i nauczycielami. 

Uroczysty apel z okazji święta uświetniła defilada konna Ochotniczego Szwadronu Kawalerii w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego i Szwadronu Kawalerii Ochotniczej w barwach 8 Pułku ułanów księcia Józefa Poniatowskiego. W tym roku 16 bpd zorganizował również defiladę pojazdów jakimi dysponuje. Wśród prezentowanych obiektów pojawiły się między innymi pojazdy osobowo-terenowe marki HONKER, pojazdy 32. Patrolu Rozminowania oraz pojazdy ciężarowo-terenowe. Defiladę zakończyły pojazdy Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Południe".

Po części oficjalnej rozpoczął się Dzień Otwartych Koszar.

Święto 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie to wyjątkowy dzień, kiedy nasza szkoła może złożyć wyrazy szacunku swojej jednostce patronackiej i wspólnie przeżywać to wielkie wydarzenie. 

OBÓZ KRAKÓW 2016

Klasy pierwsze o profilu wojskowym swoją edukację na obozach rozpoczynają od wyjazdu do 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie. Celem takiego szkolenia jest zapoznanie z jednostką patronacką, jej tradycjami i udziałem żołnierzy w misjach pokojowych  oraz sprzętem a także uczestnictwo w krótkich szkoleniach specjalistycznych. Obóz odbył się w dniach 8 i 9 grudnia.

Zajęcia prowadzili instruktorzy 16 batalionu powietrznodesantowego w następujących specjalnościach: sprzęt strzelecki, łączność, szkolenie saperskie, chemiczne, strzelectwo, taktyka oraz zajęcia na linach.
Wszystkie te zajęcia będą rozwijane i doskonalone w trakcie czekających uczniów klas pierwszych obozów szkoleniowych w maju i czerwcu 2017 roku.

Instruktorzy wysoko ocenili zaangażowanie i zdyscyplinowanie uczniów, biorących udział w zajęciach.

Kadrę obozu stanowili: mgr Barbara Rakoczy, mgr Grzegorz Dziadoń, płk Jan Dominik.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć na szkolnym profilu na Facebooku.

 

NIEDZICA 2016 – OBÓZ KLAS WOJSKOWYCH

W dniach 19 – 22 października uczniowie klas drugich wojskowych odbyli swoje kolejne szkolenie terenowe w Niedzicy. To już czwarty obóz klasy wojskowej, ze względu na swoją zwiększoną trudność, wymagający od uczniów zaangażowania i przygotowania. Zajęcia prowadzili instruktorzy 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie. Obóz ten był oparty o bazę mieszkalną Wojskowego Domu Wypoczynkowego w Niedzicy.
Zajęcia taktyczne prowadzone były w terenie leśnym i pagórkowatym. Zajęcia linowe prowadzone były na obiektach zapory wodnej w Niedzicy oraz na terenie bazy noclegowej. Ponadto prowadzone były zajęcia saperskie i z zakresu łączności. 
Uczniowie zwiedzili zaporę wodną w Niedzicy a także udali się na wycieczkę pieszą w rejonie Trzech Koron.

Dodatkowo uczniowie wzięli udział w zajęciach z geografii. W części teoretycznej poznali historię rozwoju pasterstwa na terenie Pienin a także geologię Pienin. Dowiedzieli się również o przyczynach i celach założenia w 1932 roku Pienińskiego Parku Narodowego.

W części praktycznej uczniowie odbyli wycieczkę na trasie: Krościenko przez Przełęcz Boguchwała na najbardziej widokowy punkt Pienin, czyli Trzy Korony, a dokładnie szczyt Okrąglica na wyskości 982 m.n.p.m.  Kolejnym punktem była Zamkowa Góra, na której pozostały ruiny zamku Świętej Kingi. Celem wycieczki było poznanie rzeźby terenu i osobliwości skalnych Pienin oraz wpływu działalności Świętej Kingi w tym terenie.

Kolejny, a zarazem ostatni obóz dla tych klas będzie miał miejsce w maju 2017 roku. Będzie on stanowił podsumowanie i zakończenie edukacji wojskowej.

Kadrę obozu stanowili: płk Jan Dominik, mgr Bogumiła Sułkowska, mgr Grzegorz Dziadoń oraz mgr Michał Miśkowiec.

2013. Zespół Szkół im.KEN w Tymbarku
By: Fresh Joomla templates