Numer konta

Utworzono: piątek, 25, styczeń 2013

Wpłaty za wyżywienie oraz czesne za internat w kwocie 25 zł należy dokonywać na konto

Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku.


nr konta: 47 8804 0000 0000 0018 5963 0003

W tytule wpłaty należy wpisać Imię i Nazwisko Ucznia, którego wpłata dotyczy. 

 

Opłaty – Internat :


• 25 złotych opłata za pobyt miesięczny
• 9 złotych - dzienna stawka wyżywienia razy ilość dni nauki w miesiącu
• 3,60 złotych - cena obiadu dla uczniów nie mieszkających w internacie

 

Konto Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku

61 8589 0006 0190 0758 0903 0001

prosimy w tytule wpłaty wpisywać imię i nazwisko ucznia

 

 

 

2013. Zespół Szkół im.KEN w Tymbarku
By: Fresh Joomla templates