KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW, PRAWNYCH OPIEKUNÓW I UCZNIÓW


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. U. UE.L.2016.119.1) informuję, że:
- administratorem Państwa danych osobowych i danych osobowych Państwa Dziecka jest Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku 34-650 Tymbark 349
( oraz funkcjonujący w tym Zespole Szkół Internat, Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego) (tel. 18 33 25 030, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. );
z inspektorem ochrony danych osobowych można uzyskać kontakt: e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie -18 33 25 030.
- Państwa dane osobowe i dane osobowe Państwa Dziecka przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji zadań wynikających z przepisów prawa:
związanych z: edukacją dziecka; pobytem w internacie; jego udziałem w konkursach, zawodach, wycieczkach oraz imprezach szkolnych tj. na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
- Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym przepisami prawa (Małopolskie Kuratorium
Oświaty, System Informacji Oświatowej, Starostwo Powiatowe w Limanowej, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Librus – dziennik elektroniczny).
- Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przechowywane zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku.
- Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, danych osobowych Państwa Dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- Mają też Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana bądź Dziecka dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; podanie przez
Pana/Panią swoich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania.
Nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację statutowych zadań szkoły.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW, EMERYTÓW, RENCISTÓW


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L.2016.119.1) informuję, że: administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych jest Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku; 34-650 Tymbark 349 (tel. 18 33 25 030, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ); z inspektorem ochrony danych osobowych można uzyskać kontakt:
e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie -18 33 25 030.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji zadań wynikających z przepisów prawa: związanych z zawarciem umowy
o podjęciu pracy; realizacją stosunku pracy oraz z korzystaniem z uprawnień przysługujących w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnego tj. na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawy z dnia 4 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 800 z późn. zm.), ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 917).
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane tylko i wyłącznie podmiotom uprawnionym przepisami prawa.
Podanie przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WSPÓŁPRACUJĄCYCH KONTRAHENTÓW


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L.2016.119.1) informuję, że: administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku; 34-650 Tymbark 349
(tel. 18 33 25 030, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ); z inspektorem ochrony danych osobowych można uzyskać kontakt: e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
lub telefonicznie -18 33 25 030.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podpisania umowy oraz wystawienia faktury (rachunku), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym przepisami prawa.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcją kancelaryjną
obowiązującą w ZS im. KEN w Tymbarku.
- Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- Podanie przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania.

2013. Zespół Szkół im.KEN w Tymbarku
By: Fresh Joomla templates