Klasa wojskowa

wojo2

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

nauka trwa 3 lata

W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy klasę z poszerzonym:

 • językiem angielskim,
 • geografią
 • matematyką
 • oraz z dodatkowym przedmiotem przysposobienie wojskowe.

Zajęcia z przysposobienia wojskowego realizowanesą w trakcie dwóch lat. Organizowane są w tzw. „dzień wojskowy", kiedy to klasa przeobraża się w pluton przysposobienia wojskowego podzielony na drużyny. Szkolenie wojskowe w tej klasie uwzględnia potrzeby i specyfikację wojsk MON.

Uczniowie tej klasy realizują zajęcia z przedmiotów wojskowych tj.:

 • ceremoniał wojskowy,
 • regulaminy,
 • taktyka,
 • terenoznawstwo,
 • szkolenie sanitarne,
 • szkolenie strzeleckie,
 • logistyka,
 • szkolenie fizyczne wraz z walką wręcz.

Uzupełnieniem kształcenia woskowego są obozy organizowane w Krakowie, Bieszczadach i Beskidzie Wyspowym. Prowadzone są one przez instruktorów wojskowych.

Patronat nad klasą sprawuje jednostka wytypowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej i jest nią 16 batalion powietrzno-desantowy z Krakowa. Absolwenci po ukończeniu tej klasy uzyskują certyfikat potwierdzający specjalistyczne przeszkolenie wojskowe, co ułatwia zdobycie pracy we wszystkich służbach mundurowych.

 

wojo3

wojo5

wojo4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

2013. Zespół Szkół im.KEN w Tymbarku
By: Fresh Joomla templates