Klasa policyjna

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

nauka trwa 3 lata

 W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy klasę z poszerzonym:

 • językiem angielskim,
 • biologią,
 • historią
 • oraz z dodatkowym przedmiotem bezpieczeństwo publiczne.

Szkolenie przedmiotu bezpieczeństwo publiczne będzie realizowane pod patronatem Komendy Powiatowej Policji w Limanowej.

W trakcie nauki młodzież przeszkolona będzie w zakresie:

 • nabycia podstawowych umiejętności policjanta, strażnika miejskiego,
 • wiedzy z zakresu psychologii zachowań przestępczych,
 • prawa karnego i procesowego.

Cele edukacyjne:

 • opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu taktyki zapobiegania przestępczości,
 • opanowanie wiedzy z zakresu podstaw prawa karnego i procesowego,
 • opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • opanowanie wiedzy i umiejętności podstawowych pojęć i działań z zakresu kryminalistyki,
 • opanowanie wiedzy i umiejętności strzeleckich,
 • opanowanie wiedzy i umiejętności na temat pomocy przedmedycznej,
 • nabycie sprawności fizycznej – pokonywanie toru przeszkód, elementy samoobrony,
 • opanowanie wiedzy z zakresu zadań, uprawnień i obowiązków policji,
 • nabycie wiedzy związanej z historią policji.

Podstawowym celem kształcenia Liceum Ogólnokształcącym o profilu bezpieczeństwo publiczne jest:

 • zapewnienie absolwentom szkoły dobrego przygotowania ogólnokształcącego umożliwiającego zdanie egzaminu maturalnego oraz kontynuowanie kształcenia w szkołach policealnych i wyższych,

 • przygotowanie umożliwiające podjęcie dalszej nauki w szkołach dla służb mundurowych (policja, straż miejska, straż pożarna, straż graniczna),

 • przygotowanie umożliwiające kontynuację edukacji w cywilnych szkołach i uczelniach na kierunkach z zakresu bezpieczeństwo publiczne.

Uzupełnieniem kształcenia policyjnego są wyjazdy szkoleniowe do:

 • Komendy Powiatowej Policji w Limanowej,
 • Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
 • oraz obozy szkoleniowe organizowane w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji w Katowicach. 

Od września 2009 roku patronat nad klasami policyjnymi sprawuje Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Absolwenci mają możliwość ubiegania się o przyjęcie do służby w Policji bezpośrednio po ukończeniu szkoły.

Absolwenci klasy policyjnej otrzymują dodatkowe punkty przy ubieganiu się o przyjęcie do służby w Policji na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 1920401 481212871983937 1830168027 n

10256627 603393659765857 2107892381565239027 o

1403449 430739557031269 1322850592 o

1526188 465913776847180 848178170 n

1661481 636177069820849 8106241985516409954 n

10974431 636563253115564 1897318223063209090 o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. Zespół Szkół im.KEN w Tymbarku
By: Fresh Joomla templates