Klasa językowa

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

nauka trwa 3 lata

W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy klasę językową z rozszerzonymi przedmiotami:

  • język angielski
  • język niemiecki
  • biologia.

Treści kształcenia:

kształtowanie wszystkich sprawności językowych (rozumienie ze słuchu, mówienie, rozumienie tekstu pisanego i pisanie)
znajomość słownictwa i gramatyki
krajoznawstwo i kulturoznawstwo danego obszaru językowego.
Klasa ta jest przewidziana dla osób, które w przyszłości planują:

studiować filologie obce na uniwersytetach i uczelniach o kierunkach językowych
pracować w branżach: turystycznej, handlowej, usługowej, transportowej
pracować w zawodach: tłumacz języków obcych, przewodnik wycieczek, lektor jezyka obcego.
Klasa o tym profilu pozwoli przygotować się do matury z języka obcego na poziomie rozszerzonym.

2013. Zespół Szkół im.KEN w Tymbarku
By: Fresh Joomla templates