Kierunki kształcenia

 

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku

ogłasza zapisy na rok szkolny 2018- 2019

do następujących typów szkół:

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - nauka trwa 3 lata

Proponujemy klasy:

 

  • KLASA POLICYJNA z dodatkowym przedmiotem bezpieczeństwo publiczne, zawierającym treści z zakresu: szkolenia policyjnego obejmującego elementy historii policji, kryminalistyki, prawa karnego i procesowego, szkolenia strzeleckiego, pomocy przedmedycznej, zasad prewencji i samoobrony z elementami edukacji prawnej. Przedmioty rozszerzone: język angielski, historia, biologia.

Absolwenci klasy policyjnej otrzymują dodatkowe punkty przy ubieganiu się o przyjęcie do służby w Policji na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

  • KLASA WOJSKOWA z dodatkowym przedmiotem przysposobienie wojskowe, obejmującym treści z zakresu logistyki, strzelectwa, terenoznawstwa, szkolenia sanitarnego, wychowania fizycznego z elementami walki wręcz. Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia.
  • KLASA JĘZYKOWA. Przedmioty rozszerzone: język angielski, język niemiecki , biologia. 

 

TECHNIKUM - nauka trwa 4 lata

Proponujemy klasę z rozszerzonymi przedmiotami: język angielski, biologia  kształcącą w zawodzie TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI.

Praktyki zawodowe zapewnia firma Tymbark, lider na rynku soków, nektarów i napojów w Polsce (34 - 650 Tymbark 156).

W tym zawodzie szerokoprofilowanym z branży przetwórstwa spożywczego proponujemy kwalifikacje:

  • T. 2. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń. 
  • T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.
2013. Zespół Szkół im.KEN w Tymbarku
By: Fresh Joomla templates