Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku

NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI - JEJ TWÓRCY. KONFERENCJA HISTORYCZNA.

Utworzono: czwartek, 25, październik 2018

W ramach obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości dnia 24 października 2018 roku w Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku zorganizowano konferencję historyczną Niepodległość Polski – Jej Twórcy. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Pan Jan Puchała Starosta Powiatu Limanowskiego.
W konferencji wzięli udział zaproszeni goście oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z Limanowej, Tymbarku, Podłopienia, Skrzydlnej, Stróży, Słopnic Górnych i Piekiełka oraz uczniowie klas wojskowych i policyjnych wraz z nauczycielami.
W czasie konferencji dr Paweł Naleźniak – starszy specjalista z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej - Instytutu Pamięci Narodowej Kraków przedstawił w swoim interesującym wykładzie Ojców Niepodległości: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego. Pan doktor podkreślił fakt, że byli to ludzie o różnych poglądach politycznych, urodzeni pod różnymi zaborami, różnili się również przynależnością społeczną i religią, a jednak potrafili zjednoczyć się wokół jednego nadrzędnego celu, jakim była niepodległość.
Następnie uczniowie klasy wojskowej Jakub Musiał i Rafał Mazur przedstawili prezentację: Związki Marszałka Józefa Piłsudskiego z Limanowszczyzną.
Wrażeń artystycznych dostarczył zespół wokalny, który zaprezentował pieśni i piosenki legionowe i wojskowe oraz ich twórców i okoliczności powstania. Na zakończenie konferencji uczniowie klas policyjnych wygłosili referat: Literatura polska wobec faktu odzyskania niepodległości.
Uczestnicy konferencji obejrzeli również wystawę Ojcowie Niepodległości przygotowaną przez Szczeciński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w związku z obchodami 100 lecia Odzyskania Niepodległości.
Organizatorami konferencji byli nauczyciele Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku. Dla uczestników soczki ufundowała firma Tymbark.

2013. Zespół Szkół im.KEN w Tymbarku
By: Fresh Joomla templates